Sopot miastem uniwersyteckim. Powstanie Szkoła Biznesu UG

Na zdjęciu (od lewej): dr hab. Wojciech Bizon, dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Sopotu, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Fot. UMS

Sopot zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Gdańskim. Szkoła Biznesu, wsparcie sopockich nauczycieli czy rozwój bazy mieszkaniowej dla studentów to tylko niektóre z płaszczyzn współdziałania miasta i uczelni.

Sopot od dawna współpracuje z uczelniami wyższymi Trójmiasta. Efekty to m.in. wspólne projekty edukacyjne i wystawiennicze, a także lepsze przygotowanie uczniów sopockich szkół średnich do startów na wybrane kierunki studiów politechnicznych, medycznych, przyrodniczych czy artystycznych. Teraz ta współpraca będzie jeszcze silniejsza i skoncentrowana wokół dwóch sopockich wydziałów UG, czyli ekonomii i zarządzania. Z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim, a także profesorami uczelni dr hab. Angeliką Kędzierską-Szczepaniak z Wydziału Zarządzania i dr hab. Wojciechem Bizonem z Wydziału Ekonomii spotkała się dzisiaj Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Sopotu.

– Planujemy utworzenie klas pod patronatem uczelni, która wesprze naszych nauczycieli m.in. prowadząc szkolenia branżowe na poziomie akademickim, a także stworzenie Szkoły Biznesu UG we współpracy z sopockimi wydziałami uczelni, czyli ekonomią i zarządzaniem. Chcemy ponadto jeszcze bardziej włączyć studentów w życie miasta, bo to osoby, które podczas trwania studiów są naszymi mieszkańcami, a wielu z nich decyduje się na pozostanie w Sopocie i Trójmieście również po studiach – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Sopotu.

Aby Sopot stał się miastem uniwersyteckim w pełnym znaczeniu tego słowa potrzebny jest również rozwój akademickiej bazy mieszkaniowej. To jeden z punktów omawianych na dzisiejszym spotkaniu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim i prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego. 

Uniwersytet Gdański buduje swoją dobrą markę również dzięki inicjatywom podejmowanym wraz z miastami, w których znajdują się nasze kampusy. Cieszę się, że mamy taką możliwość również współpracując z Sopotem – mówił rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.

Włączanie studentów w życie miasta i współtworzenie polityk miejskich, tworzenie wspólnych projektów czy wspieranie inicjatyw studenckich w obszarze kultury to kolejne omawiane punkty współpracy. Na wzajemne wsparcie mogą również liczyć Uniwersytety Trzeciego Wieku. Sopot i Uniwersytet Gdański współpracują od dawna nie tylko w kwestiach edukacyjnych. W obliczu kryzysu uchodźczego, po wybuchu wojny w Ukrainie, uczelnia udostępniła miastu dwa domy studenckie w których powstały punkty zbiorowego zakwaterowania uchodźców wojennych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...