Miasto przyjazne dzieciom. Zapobiegajmy problemom psychicznym

Fot. Freepik

Przy ul. 3 Maja 67-69 w Sopocie zaczęło działać kolejne miejsce, w którym wsparcie otrzymają dzieci i młodzież z sopockich szkół, objęte ze względów zdrowotnych nauczaniem indywidualnym. Celem zajęć terapeutycznych będzie rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem oraz odpowiedniego reagowania na przeciwności losu.

Diagnoza i Terapia Sp. z o.o., która realizować będzie program, rozpocznie w nowej siedzibie zajęcia terapeutyczne obejmujące m.in. psychoedukację, warsztaty kompetencji społecznych, trening uważności, arteterapię oraz spotkania grupowe.

Główny cel, to wzmacnianie u dzieci i młodzieży rezyliencji, czyli zdolności do adaptowania się do zmieniających się okoliczności oraz odpowiedniego reagowania na przeciwności losu. Rozwijanie owej elastyczności i odporności psychicznej na pewno wpłynie na poprawę kondycji psychicznej u młodzieży.

– Program oferuje spotkania dla uczniów sopockich szkół, którzy z powodów zdrowotnych zostali objęci nauczaniem indywidualnym – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Sopotu. – Praca odbywać się będzie w formie turnusów, jeden trwa 3 miesiące. Zajęcia umożliwią młodzieży rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem, co zmniejszy objawy psychopatologiczne. Dzięki temu szybciej będą mogły wrócić do systemu edukacji stacjonarnej, co na pewno będzie dla nich korzystne.

Dzień w ośrodku rozpoczynać się będzie się o godz. 8.00 pracą grupową metodą społeczności (dzielenie się emocjami z dnia poprzedniego, komunikacja potrzeb i celów na dany dzień), zakończy się aktywnością fizyczną o godz. 12.00. Podczas turnusu uczestnicy pogłębią samoświadomość, poczucie własnej wartości, rozwiną umiejętności komunikacji, autoprezentacji. Ponadto zajęcia obejmują praktykę radzenia sobie w codziennych sytuacjach, pracę na emocjach oraz ćwiczenia pomagające w tworzeniu i podtrzymywaniu relacji, współdziałania i funkcjonowania w grupie. Nie zabraknie twórczych zadań wspomagających radzenie sobie z lękiem.

Więcej informacji: tel. 531 539 639, codziennie w godz. 8.30-10.30 lub na stronie Diagnoza i Terapia.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...