Kolejny rok bez smogu w Sopocie. W kurorcie oddychamy czystym powietrzem

Sopot pod względem jakości powietrza jest jednym z najczystszych miast w Polsce Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS

W Sopocie w minionym sezonie zimowym nie było ani jednego dnia, w którym przekroczone zostałyby normy zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi dla zdrowia pyłami. To kolejny rok bez smogu w kurorcie. Dzięki miejskiemu monitoringowi jakości powietrza wiadomo, że Sopot od wielu lat jest pod tym względem jednym z najczystszych miast w Polsce.

W Sopocie od 15 lat nie zostały przekroczone dopuszczalne normy zarówno dla pyłów, jak i dla substancji gazowych. Jakość powietrza jest stale badana od 1998 r. W mieście znajdują się dwa mierniki jakości powietrza oraz automatyczna stacja monitoringu. Wyniki pomiarów potwierdzają, że miasto jest wolne od smogu. 

- Na ten sukces pracujemy z mieszkańcami od lat - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. - Dopłaty do wymiany tzw. kopciuchów na ogrzewanie ekologiczne, modernizacja energetyczna budynków, rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, dotacje na inwestycje ekologiczne, dbanie o zieleń - to tylko kilka przykładów działań, które sprawiły, że w Sopocie oddychamy czystym powietrzem. Aby jeszcze dokładniej monitorować skład powietrza, planujemy w tym roku zakup i montaż kolejnych trzech mierników.

W Sopocie od 1 stycznia 2024 r. obowiązują zapisy uchwały antysmogowej. Oznacza to, że w mieście nie można używać tzw. kopciuchów, czyli instalacji grzewczych na opał stały.

- Mieszkańcy przez wiele lat mogli skorzystać z dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania - przypomina Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Jeszcze cztery i trzy lata temu koszt takiej inwestycji był zwracany w 100 procentach. Dwa lata temu refundacja wynosiła 80 procent, a w ubiegłym roku 60 procent. Wszystko po to, aby wyeliminować w Sopocie dym z kominów, który powoduje choroby serca i układu oddechowego. Specjaliści twierdzą, że na choroby spowodowane smogiem rocznie umiera w Polsce nawet 50 tys. osób. Smog to cichy zabójca.

Dotacje udzielane są również na inne inwestycje ekologiczne: przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, usuwanie azbestu, gromadzenie deszczówki, wymianę stolarki okiennej, budowę podziemnych lub półpodziemnych śmietników. Właściciele domów jednorodzinnych mogą też ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. 

ARMAG na straży jakości powietrza w Sopocie

Analizą pomiarów jakości powietrza w Sopocie zajmuje się Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot (ARMAG). Automatyczna stacja monitoringu znajduje się przy ul. Bitwy pod Płowcami, a mierniki jakości powietrza zlokalizowane są przy ul. Kraszewskiego 26 i Mickiewicza 49. W stacji monitorowane są takie parametry jak: SO2, tlenki azotu, pył PM10 oraz pył PM2.5. Pomiarom podlegają parametry meteorologiczne, takie jak: ciśnienie, temperatura, opady, prędkość wiatru, wilgotność. W 2023 r. na stacji zamontowano wyświetlacz LED, który podaje informacje o jakości i temperaturze powietrza. 

Zgodnie z normą dla zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, dopuszczalne stężenie średniodobowe zostało określone na poziomie 50 µg/m3, a dopuszczalna maksymalna liczba dni w roku przekraczająca tę wartość wynosi 35. Średnioroczna norma dopuszczalna dla pyłu PM2,5 z kolei wynosi 20 µg/m3. Od 15 lat w Sopocie nie zostały przekroczone dopuszczalne normy zarówno dla pyłów, jak i dla substancji gazowych. 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...