Otwarty konkurs na zadania dla organizacji pozarządowych

Fot. Pixabay

Miasto Sopot ogłosiło II konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2024. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji w formie wsparcia i powierzenia.

Zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym dotyczą:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • profilaktyki społecznej,
  • edukacji,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • ekologii i ochrony środowiska.

Oferty należy składać do 17 maja 2024 r., do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27 lub za pośrednictwem poczty.

Uwaga! W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty muszą one wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu do 17 maja 2024 r. – nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji w załączniku poniżej oraz w BIP Sopot.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...