Możesz nauczyć się panować nad agresją – bezpłatny program wsparcia

Fot. Freepik

Jeśli nie radzisz sobie z trudnymi emocjami, reagujesz złością i agresją, zdarza Ci się używać siły wobec najbliższych – możesz to zmienić. Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS w Sopocie prowadzi nabór do bezpłatnego Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Przy pomocy specjalistów możesz zmienić swoje zachowanie i uzdrowić relacje z bliskimi. 

Program ma na celu przede wszystkim naukę radzenia sobie z agresją i powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym agresywnym zachowaniem. Wprowadzenie zmiany w postępowaniu jest możliwe m.in. poprzez rozwijanie umiejętności samokontroli złości i agresji, nauczenia zachowań alternatywnych, a także rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, bez stosowania przemocy.

– Podczas pandemii zjawisko przemocy domowej, rodzinnej niestety się nasiliło – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Dlatego od dłuższego czasu wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizujemy wiele zadań, które oferują wsparcie ofiarom, całym rodzinom, pomagają im wyzwolić się z przemocowego kręgu. Z drugiej strony pracujemy także z tymi osobami, które są agresorami, są sprawcami tej przemocy. I powiem szczerze, że nie była to praca łatwa, ale z czasem przyniosła efekty. Mieliśmy chętne osoby, które chciały zmienić swoją postawę i pracować nad tym, żeby przemoc w ich zachowaniach się więcej nie pojawiała. Dlatego po raz kolejny rozpoczynamy program edukacyjny, wspierający dla sprawców przemocy. Zachęcam do udziału, przy pomocy specjalistów naprawdę można wyeliminować przemoc, przez którą cierpią najbliższe nam osoby – dodaje Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia to sesje indywidualne oraz spotkania grupowe. Przed przystąpieniem do grupy odbywają się indywidualne konsultacje z prowadzącymi. Po konsultacji każda osoba uzyskuje informację o zakwalifikowaniu lub powodach niezakwalifikowania do uczestnictwa w spotkaniach grupowych. Konsultacje indywidualne mają jednocześnie charakter psychoedukacyjny na temat zachowań przemocowych, ich konsekwencji oraz korzyści, jakie daje udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej.

– Program korekcyjno-edukacyjny to czas i miejsce dla osób, które mają gotowość do podjęcia pracy nad swoimi niepożądanymi zachowaniami, dla tych, którzy czują potrzebę zmiany swojego postępowania, a nie wiedzą jak to zrobić – mówi Magdalena Szerszyńska, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Zapraszamy do udziału osoby, które chcą zmienić na lepsze relacje z bliskimi.

Uczestnictwo w programie obejmuje od 1 do 3 spotkań indywidualnych oraz 24 spotkania grupowe. W uzasadnionych przypadkach program korekcyjno-edukacyjny może być prowadzony tylko w formie indywidualnej składającej się z 30 spotkań.

W programie korekcyjno-edukacyjnym mogą uczestniczyć osoby stosujące przemoc domową, które:

  • zgłoszą się dobrowolnie do udziału w programie,
  • sąd zobowiązał do uczestnictwa w działaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • zostały zmotywowane do udziału w programie przez pracowników socjalnych lub inne służby w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty.

Osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych mogą uczestniczyć w programie korekcyjno-edukacyjnym po zakończonej terapii uzależnień.

Udział w programie poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą można umówić się osobiście w Punkcie Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, al. Niepodległości 876, w dni robocze w godz. 8.00-19.00 lub telefonicznie 58 550 14 14. Nabór do programu trwa do 16 sierpnia 2024 r.

Osoba do kontaktu: Jan Mądroszkiewicz, tel. 503 412 639.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...