Zajęcia z neurologopedą dla dzieci z dofinansowaniem

Fot. materiały Reha Sopot

Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta dzieci potrzebujące wsparcia neurologopedy będą mogły skorzystać z większej liczby zajęć. Przy zakupie sześciu sesji neurologopedii dla dziecka w Reha Sopot cztery dodatkowe sesje są za darmo.

Celem prowadzonych w Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji zajęć jest wsparcie rozwoju mowy, komunikacji i funkcji poznawczych, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy start w życie. 

– Zachęcam rodziców, by zapoznali się z tą ofertą – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną specjalistkę, która indywidualnie dostosowuje program terapeutyczny do potrzeb każdego dziecka.    

Spotkania z neurologopedą są szczególnie wskazane dla dzieci: 

  • z dysfunkcjami lub uszkodzeniami układu nerwowego, 
  • z zespołami genetycznymi, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dyzartrią, 
  • które urodziły się za wcześnie lub z obciążeniami z okresu ciążowego i okołoporodowego, 
  • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, mowy i komunikacji, 
  • z rozszczepem wargi/podniebienia,  
  • które się jąkają,  
  • mają zaburzenia przyjmowania, rozdrabniania pokarmów lub mają trudności ze ssaniem mleka. 

Na zajęcia można się zapisywać wysyłając maila na adres zdrowie@rehasopot.pl lub dzwoniąc pod numer 531 772 550. Zajęcia są prowadzone w Reha Sopot przy ul. Władysława IV 1 C.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...