Dofinansowanie wakacji za porządki w Sopocie

Na zdjęciu kobieta w trakcie sprzątania terenu zielonego
W ubiegłym roku w konkursie "EKO wakacje za własne pieniądze" wzięli udział podopieczni 12 sopockich organizacji pozarządowych i ich opiekunowie Fot. materiały UMS

Podopieczni sopockich organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w kolejnej edycji konkursu “EKO wakacje za własne pieniądze”. Nagrodą za prace porządkowe, prowadzone na terenie Sopotu, jest dofinansowanie letniego wypoczynku, przyznawane przez prezydentkę miasta. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 15 maja 2024. 

O dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dla swoich podopiecznych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Sopotu, pracujące z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-21 lat lub z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W ubiegłym roku nagrodę otrzymało 12 organizacji. 

- W tym konkursie nie ma ani wygranych, ani przegranych, wszystkie grupy, które uporządkują wyznaczone miejsca w Sopocie, otrzymają dofinansowanie  - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. - Udział w akcji uczy odpowiedzialności za otaczające środowisko, szacunku do przyrody, ale jest też świetną okazją do wspólnej aktywności na świeżym powietrzu.

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć na odpowiednim formularzu w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu (tel. 58 52 13 793). Można też wysłać wniosek i wymagane dokumenty w formie skanu na adres e-mail: inzynieria@sopot.pl, w terminie do 15 maja 2024 r.

Zasady występowania o nagrodę w konkursie „EKO wakacje za własne pieniądze” określa Regulamin dostępny na stronie sopockiego Biuletynu Informacji Publicznej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...