Inauguracyjna sesja Rady Miasta. Sopot ma nowych wiceprezydentów

Na zdjęciu Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu z nowo powołanymi wiceprezydentami miasta Michałem Banackim i Magdaleną Cieślik. Fot. Anna Rezulak KFP/UMS

W Sopocie odbyła się dzisiaj uroczysta sesja nowej Rady Miasta. Na pierwszym posiedzeniu ślubowania złożyli radni kadencji 2024-2029 i nowo wybrana prezydentka. Magdalena Czarzyńska-Jachim powołała także dwoje swoich zastępców – wiceprezydentem Sopotu został Michał Banacki, funkcję wiceprezydentki pełnić będzie Magdalena Cieślik. Sopoccy radni przegłosowali także kandydaturę Aleksandry Gosk na stanowisko przewodniczącej Rady Miasta Sopotu.

Na sesji inauguracyjnej nowej kadencji Rady Miasta Sopotu dwadzieścioro nowo wybranych radnych kadencji 2024-2029 ślubowało: „wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Punktem porządku obrad był także wybór przewodniczącego/przewodniczącej Rady Miasta Sopotu. 14 głosów zdecydowało o wyborze na to stanowisko Aleksandry Gosk, radnej Koalicji dla Sopotu.

Zależy mi na tym, żeby podejmowane tu liczne decyzje jak najlepiej służyły mieszkańcom, a język debaty politycznej pomiędzy radnymi różnych klubów był językiem wysokiej kultury i sprzyjał podejmowaniu konstruktywnych decyzji. Będę kategorycznie przestrzegać zasad poszanowania mniejszości, praw człowieka, dbać o wartości wspólnoty. Będę wspierać dialog, korzystać z doświadczenia moich poprzedników Wieczesława Augustyniaka i Piotra Bagińskiego – mówiła Aleksandra Gosk, nowo wybrana przewodnicząca Rady Miasta Sopotu.

Aleksandra Gosk obiecała Radę Miasta otwartą na mieszkańców, dostępną i aktywną – nie tylko na sali obrad czy na komisjach, ale także w terenie, na ulicach, w szkołach, wśród sopockich sportowców, przedsiębiorców, seniorów i młodzieży, a także w obrębie metropolii, radę promującą miasto na arenie ogólnopolskiej i regionalnej.

Następnie ślubowanie złożyła nowo wybrana prezydentka Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim: „Obejmując Urząd Prezydenta Miasta Sopotu uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Prezydentka w swoim wystąpieniu po zaprzysiężeniu podziękowała za wysoką frekwencję i liczny udział sopocian w wyborach samorządowych, a także za zaufanie jakim mieszkańcy obdarzyli ją i drużynę Koalicji dla Sopotu. Wskazała na ogromny potencjał miasta i jego najważniejsze filary: uzdrowisko i kulturę.

– Zrobię wszystko, by powstała nowoczesna infrastruktura uzdrowiskowa w oparciu o sopocką solankę i aby z tego bogactwa korzystali mieszkańcy oraz gościemówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim. Nie ma Sopotu bez kultury, zarówno bez dużych prestiżowych wydarzeń, jak Dwa Teatry, Festiwale Classic i Operowy, Literacki Sopot czy Festiwal Fotografii. Ale także bez wielu różnorodnych miejsc, które angażują mieszkańców w każdym wieku do kultury, oferują ją na wyciągnięcie ręki, zawsze na wysokim poziomie. Chcemy miasta dostępnej, jakościowej kultury, także tej współtworzonej przez mieszkańców – dodała prezydentka Sopotu.

Wśród wyzwań prezydentka Sopotu wskazała demografię i zrównoważoną turystykę, budowę kolejnych mieszkań komunalnych i dopasowanie tej oferty do realnych potrzeb mieszkańców, regulację najmu krótkoterminowego, a ponadto wyzwania związane z ograniczeniem w mieście ruchu samochodowego i usprawnieniem transportu publicznego. Młodzi mieszkańcy Sopotu mogą liczyć na miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, przyjazne szkoły z bogatą ofertą zajęć dodatkowych i edukację na wysokim poziomie, a także wysoką jakość życia w nowoczesnym mieście.

Magdalena Czarzyńska-Jachim powołała także dwoje swoich zastępców. Na stanowisko I wiceprezydenta Sopotu wybrany został Michał Banacki, dotychczasowy naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Wiceprezydentką została Magdalena Cieślik, pełniąca do tej pory funkcję naczelnika Wydziału Geodezji i Geodety Powiatowego. Oboje wiceprezydenci to urzędnicy z wieloletnim doświadczeniem pracy w samorządzie.

Magdalena Czarzyńska-Jachim – prezydentka Sopotu, doświadczona samorządowczyni. Urodzona w 1972 roku w Gdańsku. Magister Wydziału Historii na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka rządu francuskiego w Montpellier i na Uniwersytecie w Toulouse Le Mirail. Od 2006 roku związana z samorządem sopockim, w latach 2019-2023 wiceprezydentka Sopotu, a od 2024 prezydentka Sopotu. Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. Członkini Stałego Komitetu ds. Równości przy Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR) Laureatka konkursu „Lew Koźmińskiego” w kategorii Administracja.

Michał Banacki – urodzony w 1978 roku w Lubawie, ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (1997-2002), na kierunku Politologia, specjalizacja samorządowo-ustrojowa, a także fakultet pedagogiczny. Uzyskał dyplom Akademii Edukacji Regionalnej – Studium Kierowników Projektów Europejskich. W roku 2021 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Administracja i Zarządzanie. W Urzędzie Miasta przeszedł wszystkie szczeble urzędniczej kariery: od stażysty do naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Od roku 2003 zajmował się przygotowywaniem i wdrażaniem projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych. Odpowiadał za koordynację projektów takich jak: budowa przystani jachtowej w Sopocie, remont i przebudowa Opery Leśnej czy budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu. Jest przedstawicielem związku ZIT w Komitecie Monitorującym FEP dla Pomorza na lata 2021-2027.

Magdalena Cieślik – urodzona w 1976 roku w Elblągu. Absolwentka Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Agile i Scrum – Zwinne Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Postępowanie Administracyjne i Systemy Informacji Przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim. Z Urzędem Miasta Sopotu związana zawodowo od 6 lat, pełniła funkcję Geodety Powiatowego, a także naczelnika Wydziału Geodezji. Wcześniej, przez 13 lat pracowała w samorządzie w Gdańsku. Od 2 lat przewodnicząca Zespołu do spraw wdrożenia innowacji i rozwoju miasta w koncepcji Smart City.

Pełny zapis obrad uroczystej sesji Rady Miasta Sopotu z 7 maja 2024 r. dostępny jest w serwisie YouTube.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...