Prezydentka Sopotu wybrana do Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

Fot. UMS

Minister sportu i turystyki powołał Radę Polskiej Organizacji Turystycznej na IX kadencję. W składzie Rady znalazła się Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, która objęła funkcję zastępczyni przewodniczącego Rady POT.

W skład Rady wchodzi 18 przedstawicieli z trzech środowisk. Po sześć osób reprezentuje administrację rządową, samorząd terytorialny oraz samorząd gospodarczy i zawodowy, przewoźników i stowarzyszenia działające w obszarze turystyki. 

Jako członkini Rady POT będę przede wszystkim interesariuszką polskich gmin uzdrowiskowych, tych samorządów, które chcą prężnie rozwijać swój kurortowy potencjał. To niełatwe zadanie, które wymaga pogodzenia oczekiwań społeczności lokalnych i branży hotelarsko-gastronomicznej. Należy mieć na uwadze zrównoważony rozwój kurortów nadmorskich i górskich, ale z poszanowaniem dobrostanu mieszkańców – wyjaśnia Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu i dodaje – taką strategię konsekwentnie wdrażamy w Sopocie i będę rekomendować nasze rozwiązania na forum ogólnopolskim. 

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej przyjmuje roczny plan finansowy oraz wieloletnie programy działania POT, zatwierdza sprawozdanie z działalności POT, określa zasady wymagań kwalifikacyjnych i wynagradzania pracowników POT, a także opiniuje kandydatów na prezesa i wiceprezesów POT wyłonionych w konkursie. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej ma prawo również opiniować i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...