Local Trends. Samorządowcy z całej Polski spotykają się w Sopocie

Fot. Local Trends

Zakończył się okres kampanii i wyborów samorządowych, a zatem przyszedł czas na długo oczekiwane uporządkowanie relacji władz centralnych i lokalnych. Jakie kwestie wymagają najpilniejszych reform? O tym rozmawiać będą uczestnicy Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbywa się w Sopocie w dniach 13-14 maja 2024 r.

Wydarzenie jest pierwszą po wyborach samorządowych okazją do rozmów na najistotniejsze tematy dla rozwoju Polski lokalnej.

– Temat kongresu dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, sfery finansów samorządowych. Przed nami bardzo istotna zmiana zasad finansowania samorządów, której głównym celem ma być przywrócenie samodzielności i wzmocnienie finansów JST. Samorządowy Kongres Finansowy to doskonała okazja do szerokich rozmów między innymi na ten temat. Powinniśmy być zjednoczeni, działać wspólnie i wymieniać się doświadczeniami. To w efekcie pozwala jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych wspólnot lokalnych – zaznacza Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.  

Samodzielność finansowa to wiodący temat sopockiego kongresu. Wystąpienie wprowadzające „Priorytety dla samodzielności samorządów w nowej rzeczywistości” wygłosi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. Natomiast Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego wygłosi wystąpienie na temat polityki spójności.
 
Jakie perspektywy samodzielności finansowej samorządów kreuje nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza? 


To temat sesji plenarnej otwierającej wydarzenie. W dyskusji wezmą udział Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Brygman, wójt Gminy Cekcyn, Zygmunt Frankiewicz, senator RP, prezes Zarządu Związku Miast Polskich, Stanisława Kozłowska, skarbnik Miasta Białegostoku i Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwa bez autonomii w zakresie stanowienia wysokości opłat oraz zwiększenia udziału w PIT i CIT. Rozmowy między JST i stroną rządową w tym zakresie są prowadzone w ramach spotkań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Kiedy możemy spodziewać się reformy systemu finansowania? Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego padną kluczowe pytania o strategię rządu wobec największych wyzwań polskich miast, gmin i miasteczek.

Ważnym punktem programu będzie także sesja „Skarbowa ewolucja w rozliczeniach. Co jeszcze jest potrzebne samorządom przed wejściem KSeF w życie?”, której gospodarzem jest Ministerstwo Finansów. W dyskusji wezmą udział m.in. Tomasz Tratkiewicz, dyrektor Departamentu Podatku Od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów oraz Krzysztof Rogowski, reprezentujący Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur nadal jest na etapie konsultacji, które potrwają do 19 kwietnia. W połowie maja, podczas kongresu możemy spodziewać się zatem debaty pogłębiającej problematykę planowanych ze strony ministerstwa rozwiązań.

O skutkach zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozmawiać będą natomiast Izabela Kuś, skarbnik Miasta Gdańska i Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Reformy wymaga przede wszystkim podatek od nieruchomości.  Zmiana, której oczekiwać można w nadchodzących miesiącach odnajduje swoje bezpośrednie uzasadnienie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał część przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za niezgodne z Konstytucją RP. Zmiany w tym zakresie mają nastąpić do końca 2024 roku. Czy zatem od 2025 roku podatek od nieruchomości będzie generował takie same koszty i dochody jak dotychczas? Czy ewentualne ryzyka związane z nowelizacją przepisów, dadzą się zaakceptować w świetle potencjalnych korzyści płynących z pewnego i stabilnego przedmiotu opodatkowania? Szczegóły poznamy drugiego dnia Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

O priorytetowych obszarach wsparcia inwestycji strategicznych i źródłach finansowania opowiedzą natomiast Tomasz Robaczyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w rozmowie Magdaleną Czarzyńską-Jachim, prezydentką Sopotu i Teresą Czerwińską, wiceprezes Zarządu Europejskiego Bank Inwestycyjnego.

Działania miast i gmin w obliczu zmian klimatu

Polska dąży do promowania inicjatyw mających na celu osiągnięcie celów klimatycznych UE oraz wspierania partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Samorządy odegrają kluczową rolę w realizacji projektów z zakresu transformacji energetycznej, elektryfikacji transportu publicznego czy edukacji klimatycznej. Rola ta będzie jeszcze ważniejsze w kontekście prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz partnerstwa na rzecz polityki klimatycznej pomiędzy rządem, biznesem i samorządem. Jakie są główne cele i priorytety Polski w tym zakresie? Na te i inne pytania podczas Samorządowego Kongresu Finansowego odpowiedzą Krzysztof Bolesta, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i Marcin Krupa, prezydent Katowic.

IV edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 13-14 maja w Sopocie. Wydarzenie będzie pierwszą po wyborach samorządowych okazją do rozmów na najistotniejsze tematy dla rozwoju Polski lokalnej.

Podczas dwóch dni kongresu odbędzie się kilkadziesiąt debat z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów, biznesu oraz nauki oraz prezentacje udanych inwestycji na Scenie Dobrych Praktyk. Wydarzeniu towarzyszy spotkanie otwarte „Wieczorna rozmowa o samorządzie: O wizji przywództwa i kształtowaniu miasta, jako wspólnoty” z udziałem Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, prezydentki Sopotu i Aleksandry Dulkiewicz, prezydentki GdańskaSpotkanie odbędzie się 13 maja o godzinie 18.30 w Mamuszki 14 (al. Mamuszki 14 Sopot). Wstęp wolny.

Rejestracja na Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy dostępna jest pod linkiem: Local Trends    


Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends Sopot 13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel, www.localtrends.pl    

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...