Sopot bez kopciuchów. Ostatnia szansa na dotację od miasta

Na zdjęciu panorama Sopotu Fot. WU/UM
Jednym z wielu działań, które sprawiły, że w Sopocie oddychamy czystym powietrzem, jest konsekwentne eliminowanie tzw. kopciuchów Fot. WU/UM

Mieszkańcy Sopotu mogą się ubiegać o dotację na likwidację tzw. kopciuchów, czyli pieców na węgiel, koks czy drewno. To ostatnia szansa dla tych, którzy w minionych latach nie skorzystali z dopłat do wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne. Warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku, bo czas jest ograniczony. 

Zgodnie z uchwałą antysmogową, w Sopocie od 1 stycznia 2024 roku nie można używać instalacji grzewczych, w których stosowane jest paliwo stałe. Jako źródło ogrzewania dozwolone są paliwa gazowe lub lekki olej opałowy. Może być też stosowane wysuszone drewno (o wilgotności poniżej 20 procent), ale tylko w instalacjach takich jak kominki, które są używane rekreacyjnie i nie są podstawowym źródłem ciepła. Osoby, które nadal korzystają z kopciuchów, muszą się liczyć z kontrolami i karami finansowymi.

Dofinansowanie ostatniej szansy

Mieszkańcy mieli wiele lat na wymianę instalacji z dofinansowaniem od miasta. Jeszcze cztery i trzy lata temu koszt takiej inwestycji był zwracany w 100 procentach. Dwa lata temu refundacji wynosiła 80 procent, a w ubiegłym roku 60 procent. Wszystko w trosce o zdrowie sopocian i gości.

- Szacujemy, że obecnie w mieście zostało około 60 kopciuchów, podczas gdy w latach 90. było ich ponad 8 tysięcy - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. - Naszym celem jest całkowita likwidacja tego typu ogrzewania, dlatego chcemy pomóc tym, którzy z różnych przyczyn jeszcze nie zmienili źródła ciepła. Wraz z radnymi na lutowej sesji podjęliśmy decyzję, że mieszkańcy mogą jeszcze przez kilka miesięcy ubiegać się o dofinansowanie przebudowy systemów grzewczych na ekologiczne. 

Wysokość dofinansowania wynosi 50 procent poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła. Inwestycja musi być zakończona do 31.10.2024 r.

Na co przyznawana jest dotacja?

Dofinansowanie przyznawane jest na przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione: 

  • kotłami opalanymi gazem 
  • pompami ciepła 
  • ogrzewaniem elektrycznym 
  • lub zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej. 

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

W celu przyznania dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z załącznikami, który jest dostępny w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej.

- Zwracamy uwagę, że rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne - mówi Katarzyna Bromirska z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu. - Warto się pospieszyć, bo uzyskanie niezbędnych dokumentów może potrwać nawet kilka miesięcy. Do wniosku należy m.in. dołączyć zgodę Konserwatora Zabytków, zaświadczenie o braku sprzeciwu lub pozwolenie na budowę wydawane przez Wydział Urbanistyki i Architektury. Niezbędna może okazać się zgoda wspólnoty. W przypadku zainstalowania pieca gazowego, niezbędne jest też zlecenie wykonania projektu instalacji gazowej.

Inwestycję należy przeprowadzić po zawarciu umowy z Gminą, a wypłata dotacji następuje po zaakceptowaniu przez pracownika urzędu sprawozdania z wykonanej inwestycji.

Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pok. 88, tel. 58 52 13 794.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...