Zobacz, co na maj przygotowały Przyjaciółki Sopotu

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS

Klub kobiet „Przyjaciółki Sopotu”, działający przy Centrum Wsparcia Ukrainy, zaprasza na różnorodne i ciekawe wydarzenia w maju. Na wszystkie zajęcia i spotkania wstęp jest wolny, konieczna wcześniejsza rejestracja pod tel.: +48 502 028 627 lub na recepcji Centrum Wsparcia Ukrainy, al. Niepodległości 749.

W poniedziałki w planie znalazły się regularne zajęcia poprawiające kondycję, ćwiczenia na złagodzenie bólu kręgosłupa i szyi, zajęcia na fitballach dla dzieci i dorosłych. Miejsce zajęć: pokój 10 na II piętrze CWU.

17 maja o godz. 17.30 – spotykanie z Dorotą Brzezińską, psycholożką, edukatorką i trenerką, zajmującą się procesami migracyjnymi. Rozmowa będzie dotyczyła specyfiki zachowań i bycia w migracji, wyzwań i trudnych wyborów.

24 maja o godz. 17.00 – świąteczne spotkanie kobiet z okazji Dnia Matki ze specjalną gościną Anną Pamułą, polską reportażystka, pisarką od 12 lat mieszkającą we Francji. Obszary jej zainteresowań to prawa kobiet i problemy migracyjne. Anna Pamuła jest autorką książek: „Mamy do pogadania”, „Polacos” oraz „Wrzenie. Francja na krawędzi”. Razem z Martą Frej tworzy projekt „Tabubabki”. Anna Pamuła jest otwarta na zapoznanie się z ukraińskimi migrantkami w Sopocie i podzielenia się spostrzeżeniami na temat integracji w innym państwie.

W maju rusza także rekrutacja dzieci ukraińskich uchodźców w wieku 6-8 lat do projektu „KomUnikacjA – integracyjne zajęcia językowe dla dzieci z Ukrainy”. Będą to zajęcia z języka ukraińskiego, nauka pisania, czytania i zasad komunikowania się w ojczystym języku. Od czerwca zostanie uruchomiona grupa edukacyjna, która będzie miała zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 min. z przerwą.

Rodzice chętnych dzieci mogą je zapisać pod numerem tel. +48 502 028 627 lub osobiście w Centrum Wsparcia Ukrainy na recepcji, u Yany Chernopyshchuk. Miejsce zajęć: Centrum Wsparcia Ukrainy

Projekt dofinansowano w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny, ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz ze środków Miasta Sopotu.

Klub kobiet powstał z myślą o Ukrainkach, które przybyły do Sopotu po 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. Jego celem jest integrowanie tej społeczności, wypełnianie wspólnie spędzanego czasu pozytywną energią i radością oraz tworzenie stale działającej grupy samopomocowej. Od marca 2023 r. (momentu założenia Klubu) do grudnia 2023 r. odbyło się 39 spotkań Klubu kobiet „Przyjaciółki Sopotu” w trzech różnych tematycznych nurtach: teatralny, kreatywny (arteterapia, wyjazdowe spotkania w celu z poznania historii i kultury Polski) oraz z ochrony zdrowia kobiet.

Obecnie klub łączy prawie 50 kobiet, głównie z Ukrainy i Białorusi, z różnym wykształceniem, wykonujące różne zawody, które mają wspólne doświadczenie przymusowej emigracji w związku z wojną w Ukrainie.

Mieszkanki Sopotu są również bardzo mile widziane jako moderatorki, prowadzące konkretne spotkania, wspierające ważne aspekty działalności Klubu, by adaptacja migrantek do życia wśród lokalnej społeczności była jak najlepsza.

 

 ***

Пропозиція діяльності Клубу жінок «Подруги Сопоту» на Травень 2024

  • Щопонеділка розпочинаємо регулярні заняття з покращення стану здоров’я жінок та підтримання доброго фізичного стану організму, вправи при болях в шиї та хребті з масажистом-рефлексологом, заняття на фіт-болах з фітнес-інструктором для дітей та дорослих. Місця занять: 2 поверх кімната 10 в Центрі допомоги України в Сопоті.
  • 17 травня з 17.30 до 19.00 – відбудеться зустріч зі спеціальної ведучою Доротою Бжезінською, психологом, просвітницею, тренеркою, фаховцем Європейського Центру Солідарності з питань міграції. Зустріч про специфіку поведінки та перебування в міграції, про визвання та складні вибори будемо розмовляти в особливо інтерактивний спосіб.
  • 24 травня o 17.00 – запрошуємо на святкову зустріч жінок з нагоди Дня Матері з участю спеціальної гості Анни Памули, польської репортажистки, письменниці, яка вже 12 років проживає у Франції. Сфера її зацікавленності становлять права жінок та проблеми міграційні. Анна Памула є авторкою книг «Мами до розмови», „Polacos” та „Крик. Франція на межі”. Разом з Мартою Фрей вона створює новий проект „Tabubabki”. Пані Анна відкрита на знайомство с мігрантками з Сопоту та готова поділитися своїми власними лайфхаками з інтеграції в іншій країні.
  • В травні розпочинаємо набір до проекту „KomUnikacjA - integracyjne zajęcia językowe dla dzieci z Ukrainy” українських дітей віком 6-8 років з вивчення на заннятя з вивчення української мови (писання, читання та підстави комунікації в рідній мові). Заняття триватимуть з червня по жовтень 2 рази на тиждень ( 1 година з перервою) щотижня.  Місце проведення занять: Центр підтримки України в Сопоті, вул. al. Niepodległości 749. Проект дофінансовано в рамках Фонду Новий Громадський Акумулятор, з коштів Національного Фонду Свободи – Центр розвитку громадянського суспільства, в рамках Урядова програма Фонду громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки та за рахунок коштів міста Сопоту.

На всі заняття та зустрічі вхід вільний. Потрібна попередня реєстрація під тел.:  +48 502 028 627 або на рецепції Центру допомоги Україні.

Жіночий клуб створений головним чином для жінок-імігранток, які приїхали до Сопоту після 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовими діями в Україні, з метою інтеграції цієї спільноти, наповнення спільного часу позитивною енергією та радістю, створення постійно діючогої групи самодопомоги.

З березня 2023 року (момент заснування Клубу) до грудня 2023 року організували та провели близько 40 зустрічей Жіночого клубу «Przyjaciółki Sopotu» у трьох різних тематичних напрямках: театральному, творчому (арт-терапія, екскурсії з метою ознайомлення з історією та культурою Польщі) та охорона здоров'я жінок.

Наразі клуб об’єднує майже 50 жінок, переважно з України та Білорусі, з різною освітою, різних професій, які мають спільний досвід вимушеної еміграції. Ми також запрошуємо місцевих мешканок приєднатися до Клубу в якості модераторів, керуючи конкретними зустрічами/напрямками діяльності Клубу на важливі теми для підтримки кращої адаптації жінок-мігранток до місцевої громади.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...