Zajęcia sportowe w ramach projektu „Aktywna Szkoła” w Sopocie

Fot. Freepik

Od 25 maja do końca listopada 2024 roku zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Sopotu, w szczególności uczennice i uczniów, na międzyszkolne, bezpłatne zajęcia sportowe, które odbędą się w dwóch sopockich szkołach w soboty i niedziele (z wyłączeniem dni świątecznych). Zajęcia mają charakter ogólnodostępny.

LINK DO ZAPISÓW na zajęcia w SP nr 1 >>>

Zajęcia finansowane są w ramach programu „Aktywna Szkoła”, zadania Aktywny Weekend: wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy (soboty i niedziele) jako zadanie publiczne, finansowane ze środków budżetu państwa, zlecone przez Ministra Sportu i Turystyki. Na podstawie porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Fundacją Orły Sportu z siedzibą w Pucku przy ul. Zamkowej 6, a Gminą Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie przy ul. T. Kościuszki 25/27.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...