Nowe taryfy za wodę i ścieki w Sopocie

Na zdjęciu dłoń pod strumieniem wody płynącej z kranu Fot. Freepik
Fot. Freepik

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” poinformowało o nowych taryfach opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Sopocie. Za wodę zapłacimy więcej o 1,27 zł/ m3, a za ścieki o 1,58 zł/ m3. Oznacza to, że miesięczny rachunek 3-osobowej rodziny będzie wyższy o ok. 11 zł. Jest to pierwsza podwyżka w Sopocie od 2021 r. 

Ceny wody i ścieków w Sopocie nie zmieniły się od 3 lat. Nowe taryfy wynikają z dostosowania cen do warunków makroekonomicznych.

- U podstaw zmiany cen leżą niezależne od nas, obiektywne czynniki, takie jak inflacja, która w tym czasie sięgała nawet 18 procent (skok o 34 procent), podwyżki cen energii aż o 74 procent, wzrost kosztów oczyszczania ścieków o 31 procent i pensji minimalnej o 52 procent - mówi Marek Bogacki, członek zarządu spółki AQUA-Sopot. - Mimo urealnienia taryf, cena metra sześciennego wody i odprowadzanych ścieków w Sopocie jest niższa o złotówkę od cen zatwierdzonych w innych miejscowościach naszego regionu. Dodatkowo w Sopocie mamy tylko dwie grupy taryfowe, bez opłaty abonamentowej. 

Warto też przypomnieć, że dzięki przejęciu w 2021 r. przez Spółkę AQUA-Sopot Sp. z o.o. eksploatacji sopockiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od Saur Neptun Gdańsk, mieszkańcy zaoszczędzili prawie 4 proc. na opłatach za wodę, w porównaniu do podwyżki, jaką planował ówczesny eksploatator.

“Wody Polskie” w minionych latach wstrzymywały możliwość regulowania cen. Działania te postawiły w trudnej sytuacji większość polskich firm wodno-kanalizacyjnych. 

- AQUA-Sopot jako miejska spółka wodociągowa odpowiedzialna jest za bezpieczną dostawę wody do odbiorców i odprowadzanie ścieków na terenie Sopotu - dodaje Marek Bogacki. - Priorytetem prowadzonej przez nas działalności jest bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz zapewnienie im możliwości korzystania z wody o najwyższej jakości. Spółka zobowiązana jest do przeprowadzania niezbędnych inwestycji i remontów sopockiej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W ramach prowadzonej działalności utrzymywana jest także całodobowa gotowość do natychmiastowych interwencji pogotowia wod-kan na terenie Sopotu.

Nowe taryfy wejdą w życie 24 maja 2024 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...