Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Fot. Freepik

Sopocki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje z okazji Ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego spotkanie rodzin zastępczych współpracujących z MOPS. Wezmą w nim również udział kandydaci na nowych rodziców zastępczych. Spotkanie odbędzie się 25 maja br. w siedzibie sopockiego Art Inkubatora przy ul. Goyki 3. Początek o godzinie 11.00.

Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest 30 maja, ale w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczyna świętowanie już w sobotę, 25 maja. Celem spotkania, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w siedzibie Art Inkubatora przy ul. Goyki 3, jest podziękowanie za pracę rodzin zastępczych współpracujących z MOPS na rzecz najmłodszych sopocian, którzy z różnych powodów nie mogą przebywać w rodzinach naturalnych. W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy MOPS, a także kandydaci na nowych rodziców zastępczych. Będzie to okazja do poznania się, integracji i wymiany doświadczeń.

Rodzice zastępczy zajmujący się dziećmi, które z różnych powodów nie mogą być pod opieką rodziców biologicznych, odgrywają niezwykle ważną rolę. Dzięki nim dzieci mają szansę na rozwój w rodzinnych warunkach, opiekę, czułość – po prostu bezpieczne dzieciństwo. Doceniam to wielkie zaangażowanie i bardzo za nie dziękuję. Namawiam też kolejne osoby do angażowania się w rodzicielstwo zastępcze, bo potrzeby są o wiele większe – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.

Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest podziękowaniem za wysiłek i zaangażowanie osób, które podejmują się tej pięknej i niełatwej misji. Jest to również promocja idei rodzicielstwa zastępczego, szansa na zwiększenie świadomości na ten temat i przełamanie stereotypów. W Sopocie dzień obchodzony jest już po raz 21. W ramach wydarzenia na Goyki zaplanowane zostały dwa spotkania warsztatowe, w których wezmą udział najmłodsi i dorośli. Uczestnicy będą mieli okazję zrobienia toreb z unikatowym nadrukiem wykonanym metodą sitodruku, a także nauczą się budować domki dla owadów.

Jak funkcjonuje rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza przyjmuje dzieci na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich trudności, np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych. Opiekunowie zastępczy otaczają dzieci troską i dają im poczucie bezpieczeństwa do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej.

Rodziny zastępcze otrzymują wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc psychologiczną, zarówno dla rodziców jak i dla dzieci, pedagogiczną i prawną. Sopocki MOPS oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach, superwizji, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Rodziny zastępcze otrzymują ustawowo co miesiąc środki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zawodowe dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie.

Aby zostać rodzicem zastępczym należy spełnić kilka wymogów, m.in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło dochodu. Kandydat musi przejść szkolenie, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem. Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki i szansy rozwoju.

Sopocki MOPS zachęca osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą, do kontaktu z Działem Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 58 555 10 22, 609 680 390. Adres e-mail: dpz@mopssopot.pl.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...