Przedstawiciel Sopotu w rządowej Radzie do spraw Repatriacji

Na zdjęciu Rada ds Repatriacji. Maciej Rusek drugi z lewej. Fot. UMS

Maciej Rusek, Pełnomocnik Prezydenta Sopotu ds. kontaktów z Rządem i Samorządem został powołany przez Prezesa Rady Ministrów do Rady do spraw Repatriacji. Podczas posiedzenia Rady, które odbyło się 26 kwietnia 2024 r., powołania nowym członkom wręczył Maciej Duszczyk wiceminister MSWiA.

Rada do Spraw Repatriacji jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Składa się z 5 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Pełnomocnika spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie repatriacji. Do zadań Rady należy zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji procesu repatriacji, zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w tym zakresie, wyrażanie, na wniosek pełnomocnika, opinii we wszystkich sprawach dotyczących repatriacji. Kadencja Rady trwa 5 lat.

Maciej Rusek ma 30 letnie doświadczenie w pracy samorządowej, również w obszarach związanych z repatriacją, m.in. jako naczelnik Biura ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji. 

W Sopocie wypracowaliśmy wiele rozwiązań, które ułatwiły procedury związane z pomocą repatriantom. Teraz możemy się tą wiedzą dzielić – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. – Powołanie Macieja Ruska na członka Rady ds. Repatriacji to bardzo dobra decyzja – dodaje prezydentka Sopotu.

Pozostałe osoby, które otrzymały powołania do Rady na kwietniowym posiedzeniu to Bartosz Wieliński i Antonina Grabowska. 

Pierwszymi repatriantami zaproszonymi już w 1995 roku przez Radę Miasta Sopotu była trzyosobowa rodzina z Kazachstanu. W następnych latach z Kazachstanu, Ukrainy i Białorusi, Gruzji przyjechały kolejne zaproszone rodziny polskiego pochodzenia. Łącznie w Sopocie osiedliło się blisko 30 rodzin repatriantów. Repatrianci, którzy przyjeżdżają do Sopotu są pod opieką samorządu. Urzędnicy pomagają im w załatwieniu wszelkich spraw formalnych (w urzędach i przy zawieraniu umów – energia, media, Internet, bank itp.). Otrzymują wsparcie w staraniach w znalezieniu pracy, korzystają z kursów języka polskiego, objęci są wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w formie pracy socjalnej oraz pomocą finansową. Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, finansowane z miejskiego grantu, oferuje bezpłatnie m.in. kursy języka polskiego, doradztwo prawne, pobytowe oraz zawodowe. Wszystkie rodziny, które osiedliły się w Sopocie, w ramach repatriacji otrzymują mieszkania komunalne z niezbędnym wyposażeniem.

Maciej Rusek – urodzony w 1966 r. w Malborku, samorządowiec, działacz społeczny. Z wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu ewaluacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Od niemal 30 lat nieprzerwanie pracuje na rzecz lokalnego samorządu. W latach 1994-2017 kolejno w Urzędzie Miasta Sopotu, Urzędzie Miasta Malborka, Starostwie Powiatowym w Malborku. Od 2017 roku ponownie w Sopocie jako Pełnomocnik Prezydenta, a następnie Naczelnik Biura ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji. Obecnie jest Pełnomocnikiem Prezydenta Sopotu ds. Kontaktów z Rządem i Samorządem. Członek Koła Przewodników Malborskich, przewodnik po Malborskim Muzeum Zamkowym.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...