„Emocje pod kontrolą”. Zatrzymać przemoc domową

Fot. Freepik

Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot prowadzi nabór do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego „Emocje pod kontrolą”. Program ma pomóc osobom nieradzącym sobie z agresją i powstrzymać osoby stosującej przemoc domową przed dalszym agresywnym zachowaniem. Udział w programie, poprzedzony rozmową kwalifikacyjną, jest bezpłatny. Nabór potrwa do 16 sierpnia.

Osoby, które nie radzą sobie z trudnymi emocjami, reagują złością i agresją, a nawet używają siły wobec najbliższych, mogą wziąć udział w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym „Emocje pod kontrolą”. Program pomoże rozwinąć umiejętności porozumienia się bez stosowania przemocy. Wprowadzenie zmiany w postępowaniu jest możliwe m.in. poprzez rozwijanie umiejętności samokontroli złości i agresji, naukę zachowań alternatywnych, a także rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, bez stosowania przemocy.

Program korekcyjno-edukacyjny jest adresowany do osób, które chcą zmienić swoje niepożądane zachowania, a nie wiedzą, jak to zrobić – mówi Magdalena Szerszyńska, z-ca dyrektora MOPS w Sopocie. – Do udziału zapraszamy osoby, które chcą poprawić swoje relacje z bliskimi. Współpracując z naszymi specjalistami będą miały okazję i możliwość wpływu na zmianę jakości swojego życia i życia swoich najbliższych.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone są w formie sesji indywidualnych oraz spotkań grupowych. Przed przystąpieniem do grupy odbywają się indywidualne konsultacje z prowadzącymi. Po konsultacji każda osoba uzyska informację o zakwalifikowaniu lub powodach niezakwalifikowania do uczestnictwa w spotkaniach grupowych. Konsultacje indywidualne mają jednocześnie charakter psychoedukacyjny w zakresie wiedzy na temat zachowań przemocowych ich konsekwencji oraz korzyści, jakie daje udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej.

Uczestnictwo w programie obejmuje od 1 do 3 spotkań indywidualnych oraz 24 spotkania grupowe. W uzasadnionych przypadkach program korekcyjno-edukacyjny może być prowadzony tylko w formie indywidualnej składającej się z 30 spotkań.

W programie mogą uczestniczyć osoby stosujące przemoc domową, które:

  • zgłoszą się dobrowolnie do udziału
  • Sąd zobowiązał do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
  • zostały zmotywowane do udziału w programie przez pracowników socjalnych lub inne służby w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskiej Karty”.

Osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych mogą uczestniczyć
w programie korekcyjno-edukacyjnym po zakończonej terapii uzależnień.

Udział w programie poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą można umówić się osobiście w Punkcie Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, al. Niepodległości 876, w dni robocze w godz. 8.00-19.00 lub telefonicznie 58 550 14 14, 609 680 115. Nabór do programu trwa do 16 sierpnia 2024 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...