Raport o stanie miasta 2023. Zapraszamy mieszkańców do debaty

Fot. Aleksandra Komendarek-Tymendorf

Gmina Miasta Sopotu opublikowała Raport o stanie miasta. Raport podsumowuje działania prezydenta miasta w 2023 roku w obszarach, które mają największy wpływ na jakość życia w Sopocie. Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 27 czerwca br., zaplanowano debatę nad raportem, w której mogą wziąć udział również mieszkańcy.

Zadania, realizowane dla mieszkańców, wynikają ze strategii miasta oraz są konsekwencją przyjętych przez Radę Miasta uchwał, polityk, strategii szczegółowych oraz programów dotyczących poszczególnych dziedzin. Dokument został złożony do przewodniczącej Rady Miasta Sopotu, będzie prezentowany podczas Sesji Rady Miasta Sopotu 27 czerwca 2024 r.

Ubiegły rok w historii miasta był wyjątkowy. Upłynął bowiem pod znakiem obchodów 200-lecia kurortu Sopot. Z jednej strony przypomnieliśmy historię uzdrowiska, ale przede wszystkim otworzyliśmy się na nowe działania, które pokazały, że naszym priorytetem w strategii jest rozwój Sopotu jako nowoczesnego kurortu – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. – Ale ten rok był szczególny również ze względu na sytuację polityczną. W związku z objęciem przez  Jacka Karnowskiego mandatu posła na Sejm RP, Rada Miasta Sopotu, po raz pierwszy w historii, przyjęła budżet na rok 2024 już w październiku 2023 r. Było to wyrazem odpowiedzialności za miasto i mieszkańców – dodaje prezydentka Sopotu.

Raport o stanie miasta 2023, jako wydanie specjalne biuletynu miejskiego „Przepis na Sopot”, trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców Sopotu, by mogli się zapoznać ze zbiorczymi informacjami na temat działań w mieście w minionym roku.

Pełny Raport o stanie miasta jest załączony pod tekstem, został również opublikowany na stronie Sopot.pl w zakładce Informator Miasta Sopotu

 

Mieszkańcy Sopotu mogą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie miasta

Debata odbędzie się podczas sesji Rady Miasta 27 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Sali 36 Urzędu Miasta Sopotu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do przewodniczącego Rady Miasta Sopotu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu lub adres mailowy oraz informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Na każdej stronie listy poparcia umieszcza się następujący tytuł: „Udzielam poparcia Pani/u (imię i nazwisko), która/y chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie miasta Sopotu za 2023 rok”. Poniżej należy umieścić imiona i nazwiska oraz podpisy osób popierających. Wzór zgłoszenia znajduje się w bip.sopot.pl w zakładce: Rada Miasta Sopotu/Raport o stanie miasta.

Zgłoszenie wraz z oryginałem listy poparcia należy dostarczyć najpóźniej 26 czerwca 2024 r. do Biura Rady Miasta w Urzędzie Miasta Sopotu, w godzinach pracy urzędu. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

 

Załączniki do Raportu o stanie miasta 2023

  1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sopotu
  2. Sprawozdanie z realizacji programów i polityk miejskich
  3. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...