Sopockie inspiracje 2024 – wokół dobrostanu psychicznego środowiska szkolnego

Fot. Bartosz Bańka/KFP

Zorganizowana 24 maja w Sopocie konferencja pn. „Sopockie inspiracje 2024 – wokół dobrostanu psychicznego środowiska szkolnego”, była okazją do spotkania osób zawodowo pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz środowiskiem szkolnym. Ponad 180 specjalistów dyskutowało o rozwiązaniach na rzecz środowisk szkolnych, które odpowiadałyby na potrzeby uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych oraz osób nauczających i pracujących z dziećmi i młodzieżą.

– Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie im bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego, wzmacnianie więzi rodzinnych, pomoc nauczycielom w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym to cele, które chcemy w Sopocie realizować – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. – To nasza odpowiedź na stałe pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów sopockich placówek, ale i mieszkańców miasta.

Tegoroczna, druga edycja wydarzenia, również zakończyła się spektaklem przygotowanym przez młodzież. W tym roku uczestnicy konferencji zobaczyli przedstawienie pt. „Przedostatni przystanek”.

Konferencja wpisuje się w cały wachlarz działań wspierających, które realizowane są w Sopocie. Dzięki środkom z budżetu miasta mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży, dla rodziców i opiekunów prawnych czy środowiska szkolnego – osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. 

Wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży

  • Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla dzieci i młodzieży w Sopocie prowadzony przez Fundację Wspierania Rodzin i Dzieci, znajduje się przy ul. 3 Maja 67/69. Punkt prowadzi badania psychiatryczne, opiekę psychologiczną, badania psychologiczne, psychoterapię oraz diagnozę i terapię systemu rodzinnego. Rejestracja: tel. 531 539 639, codziennie w godz. 8.30-10.30. Więcej informacji: diagnozaterapia.pl.
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie kontynuuje program dodatkowego wsparcia i pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z sopockich szkół i przedszkoli. Informacje i zgłoszenia na konsultacje w sekretariacie Poradni, ul. Władysława IV 23/25, tel. 882 433 500 i 58 551 51 33.
  • Sopocki telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży, prowadzony przez Stowarzyszenie Support –pedagodzy i psychologowie w razie gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, obniżonego nastroju, problemów życia codziennego dzieci i młodzieży oferują fachową pomoc; dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00 pod nr 690 538 228 oraz na profilu FB Stowarzyszenia Support.  
  • Specjalistyczne poradnictwo i wsparcie osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie (godziny nocne i dni wolne od pracy) – Sopocki telefon wsparcia w sytuacjach kryzysowych, prowadzony przez Stowarzyszenie Support, ma za zadanie zwiększyć dostępność specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób doświadczających przemocy, sytuacji kryzysowej, mieszkających lub przebywających na terenie Sopotu. Stowarzyszenie działa interwencyjne, ma dyżury telefoniczne oraz konsultacje wyjazdowe. Specjaliści dyżurują pod numerem tel. 690 538 228 od poniedziałku do piątku w godz. 20.00-8.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, masz myśli samobójcze, powiedz o tym swoim bliskim. Jeżeli jesteś z tym sam, możesz zadzwonić na bezpłatny numer telefonu zaufania: 116 111 (dzieci i młodzież) lub 116 123 (dorośli).

Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych

  • Weekendowa szkoła dla rodziców – o tym, jak zachęcić dziecko do współpracy, jak rozpoznać i nazwać uczucia czy też jak stawiać granice. Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie, ul. Władysława IV 23. Prowadzące: Marzena Jasińska, pedagog, Joanna Wachowiak, psycholog. Zapisy: PPP Sopot, tel. 58 551 51 33.
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2024, prowadzona przez Fundację Czyste Dźwięki. Zajęcia obejmują naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci oraz rozwiązywania problemów i konfliktów. Więcej informacji na stronie czystedzwieki.pl lub pod adresem e-mail: czyste.dzwieki@gmail.com.

Wsparcie dla sopockiego środowiska szkolnego – osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander realizuje działania na rzecz 80 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym nauczycieli sopockich szkół, psychologów, pedagogów szkolnych, osób pełniących funkcję asystentek/ów międzykulturowych oraz inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w Sopocie (w tym: pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz sopockiego Domu Dziecka). Celem działania jest zwiększenie poziomu świadomości własnego wpływu na kondycję psychiczną oraz zwiększenie umiejętności dbania o dobrostan psychiczny i obejmuje wsparcie indywidualne (konsultacje specjalistyczne), superwizje grupowe, spotkania sieciujące, działania psychoedukacyjne, strefę wellness.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...