Rozstrzygnięto II konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2024 r.

Fot. Freepik

Ukazało się zarządzenie Nr 40/2024 Prezydenta Miasta Sopotu z 11 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2024 roku, w zakresie ekologii i ochrony środowiska, promocji i ochrony zdrowia, edukacji, działań i polityki społecznej, sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Wykaz podmiotów, które złożyły oferty wraz z wybranymi do realizacji zadaniami oraz kwotami dotacji przyznanych w II konkursie na rok 2024, znaleźć można w załączniku poniżej. Zarządzenie jest również dostępne w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...