Brakuje kosza na śmieci? Zgłoś to Zarządowi Dróg i Zieleni

Fot. UMS

Mieszkańcy Sopotu mogą do połowy lipca 2024 r. wskazać miejsca w których ich zdaniem powinny stanąć dodatkowe kosze na śmieci. Po weryfikacji zgłoszeń, pojemniki zostaną dostawione w miejscach w których ich najbardziej brakuje.

Decyzję o lokalizacji koszy ulicznych w Sopocie podejmują wspólnie Eco Sopot Sp. z o.o., która dba o czystość pojemników i ich regularne opróżnianie, a także Zarząd Dróg i Zieleni, zarządzający danym terenem.

Mieszkańcy Sopotu, którzy chcieliby zgłosić miejsca, w których ich zdaniem brakuje kosza na śmieci, mogą to zrobić do 15 lipca 2024 r. W zgłoszeniu, które należy przesłać na adres e-mail: zgloszenia@zdiz.sopot.pl, należy podać proponowaną lokalizację (adres i/lub rysunek/zdjęcie, odręcznie wykonaną mapkę) w której powinien stanąć dodatkowy pojemnik. Po weryfikacji wszystkich zgłoszeń i ustaleniu liczby potrzebnych pojemników sopocki ZDiZ kupi je, a następnie przekaże do Eco Sopot. Do końca lipca 2024 r. spółka Eco Sopot ustawi kosze w wybranych lokalizacjach.

Uliczne kosze na śmieci są w Sopocie sytuowane przede wszystkim w miejscach najbardziej intensywnego przemieszczania się pieszych, czyli przy skrzyżowaniach z przejściami dla pieszych, wzdłuż ciągów pieszych, którymi przechodnie przemieszczają się docierając np. do punktów usługowych, urzędów, szkół, przedszkoli czy żłobków, placówek ochrony zdrowia, kościołów czy miejsc wypoczynku i rekreacji, a także w parkach, na skwerach, placach zabaw, przy parkingach i przystankach komunikacji zbiorowej.

Kosze uliczne nie są ustawiane na ulicach, przy których znajdują się jedynie domy mieszkalne. Ich obecność tam powoduje, że trafiają do nich często śmieci bytowe. Kosze nie są stawiane również przy sklepach i placówkach gastronomicznych – dbanie o czystość i porządek w tych miejscach to zadanie ich właścicieli lub dzierżawców, a także tam, gdzie utrudniają ruch drogowy lub są kłopoty z ich opróżnianiem.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...