Konkurs na najładniejszą posesję w Sopocie 2024. Czekamy na zgłoszenia

Fot. materiały UMS

Rozpoczęła się 32. edycja konkursu na najładniejszą posesję w Sopocie. Do końca sierpnia 2024 roku mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i instytucje mogą zgłaszać do udziału w konkursie posesje, balkony i wiaty śmietnikowe. Liczą się nie tylko walory dekoracyjne, ale też aspekty ekologiczne oraz aktywizacja mieszkańców.

Konkurs na najładniejszą posesję w tym roku organizowany jest już po raz 32. Nie tylko promuje dbałość o estetykę otoczenia i miejską zieleń, ale też integruje społeczności lokalne.

- Zachęcam mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe i instytucje do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich pięknych, zadbanych posesji i balkonów - mówi Michał Banacki, wiceprezydent Sopotu. - To doskonała okazja do pochwalenia się pomysłowością i zaangażowaniem w tworzenie zielonych enklaw w naszym mieście. Ten konkurs przyczynia się do tego, że Sopot pięknieje i jest przyjaznym miejscem do życia.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

• najładniejsza posesja indywidualna,
• najładniejsza posesja wspólnoty lub należąca do instytucji,
• najładniejszy balkon,
• najładniej zagospodarowana wiata śmietnikowa posesji lub należąca do instytucji.

Przy ocenie zgłoszeń jury będzie brało pod uwagę nie tylko walory dekoracyjne, ale również:

• aspekty ekologiczne, takie jak: bioróżnorodność, stosowanie roślin przyjaznych owadom i ptakom, wykorzystanie naturalnych metod ochrony roślin i nawożenia czy retencja wody,
• aktywizację mieszkańców, którzy wspólnie dbają o swoje otoczenie.

W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody I, II i III. Przewiduje się możliwość przyznania do 5 wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać maksymalnie 5 zdjęć z różnych ujęć, obejmujących duży obszar zgłaszanej posesji, balkonu lub wiaty śmietnikowej. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia można wysłać za pośrednictwem internetu na adres mailowy: inzynieria@sopot.pl albo pocztą na adres: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot. Można też przynieść zdjęcia i wymagane dokumenty osobiście do urzędu i zostawić je w Kancelarii.

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 58 521 37 94. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 sierpnia 2024 r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania na stronie sopockiego BIP-u oraz w załącznikach poniżej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...