Staw Morskie Oko zostanie oczyszczony

Fot. materiały prasowe ZDiZ

We wtorek, 9 lipca, rozpocznie się proces oczyszczania stawu Morskie Oko przy ul. Moniuszki w Sopocie. Zbiornik wodny będzie czyszczony metodą biologiczną, która poprawi jakość wody i korzystnie wpłynie na żyjące tam organizmy wodne. Prace powinny zakończyć się do 30 listopada br.

Głównym celem zabiegów oczyszczających, które zostana przeprowadzone na Morskim Oku, jest zwiększenie retencji wody i przywrócenie naturalnych procesów samooczyszczania się zbiornika, poprzez redukcję osadów na jego dnie. 

 – Odmulanie stawu Morskie Oko technologią bioremediacji jest metodą całkowicie bezinwazyjną i nie wymaga wprowadzania do wód żadnych związków chemicznych. Co ważne wszystkie prace będą wykonywane bez użycia ciężkiego sprzętu, który mógłby zniszczyć istniejącą tam faunę i florę – wyjaśnia Dagmara Kania-Płochacka, kierownik Działu Kanalizacji Deszczowej ZDiZ

Metoda bioremediacji polega na zastosowaniu odpowiednio dobranych biopreparatów kierunkowych, które mają za zadanie stymulowanie grup mikroorganizmów obecnych w stawie do wzmożonej biodegradacji zanieczyszczeń organicznych, a także wspomagają naturalne procesy samooczyszczania się wód w zbiorniku.  

Pierwszym z etapów będzie pobranie ze stawu próbek „zerowych” wody do przeprowadzenia dokładnych pomiarów – zbadania przejrzystości wody, osadu dennego, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz pH i temperatury. Drugi etap to aplikacja odpowiednich dawek biopreparatów. Trzecim krokiem będzie instalacja pływających wysp z roślinami hydrofitowymi, które wspomogą bioróżnorodność w stawie i – co bardzo ważne – będą wspomagać bioakumulację biogenów i zapobiegać wtórnym zakwitom glonów. 

Prace, które będą prowadzone od 9 lipca, nie będą wymagały spuszczania wody ze zbiornika. Wszystkie będą się odbywać pod ścisłym nadzorem ornitologa, ichtiologa oraz hydrobotanika. Biopreparaty wykorzystywane podczas prac bioremediacyjnych są całkowicie bezpieczne dla flory i fauny stawu, a także dla ludzi i zwierząt.

W efekcie przeprowadzonych prac, woda stanie się bardziej przejrzysta, jej jakość znacznie się poprawi, ilość osadów dennych zmniejszy, a poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie ustabilizuje. To wszystko korzystnie wpłynie na jakość życia organizmów wodnych w stawie Morskie Oko.

Koszt przeprowadzenia bioremediacji to 139 860,00 zł. Wykonawcą jest firma ACS Poland HOLDING Sp. z o.o

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...