Turnusy w Sanatorium Leśnik

Turnusy w Sanatorium Leśnik   Turnusy organizowane są w ramach programu „Zapobieganie Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku”. Zapisy, które odbywają się co roku, przeprowadzane są na przełomie kwietnia i maja. Zapisać może się każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 70-ty rok życia i nie korzystał z turnusu w roku poprzednim (w tym sensie, choć zapisy są co roku, poszczególne osoby mogą brać w nim udział nie częściej niż co 2 lata).  

Turnusy w Sanatorium Leśnik

 

Turnusy organizowane są w ramach programu „Zapobieganie Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku”. Zapisy, które odbywają się co roku, przeprowadzane są na przełomie kwietnia i maja. Zapisać może się każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 70-ty rok życia i nie korzystał z turnusu w roku poprzednim (w tym sensie, choć zapisy są co roku, poszczególne osoby mogą brać w nim udział nie częściej niż co 2 lata).

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, weźmie w nim udział około 200 osób. Ten bezpłatny turnus rehabilitacyjny jest 10-ciodniowy. W programie zajęć, które odbywają się codziennie od godziny 9 do 15 są m.in.: gimnastyka, porady i zabiegi lekarskie oraz obiad. Programem „Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku” objęci zostali mieszkańcy Sopotu którzy ukończyli 70 r.ż. Program realizowany jest poprzez 10 dniowe turnusy rehabilitacyjne w systemie dziennym od godz. 9.00 do 15.00.

Kwalifikacje do programu odbywają się na podstawie skierowania od lekarza POZ. W programie uczestniczyć mogą osoby, które u ubiegłym roku nie korzystały z programu.

W trakcie pobytu każdy pacjent jest codziennie poddawany badaniu lekarskiemu, ustalono  indywidualny program rehabilitacyjny obejmujący zabiegi fizjoterapeutyczne, gimnastykę oddechową na tężni oraz gimnastykę usprawniającą. Dla każdego pacjenta prowadzona jest dokumentacja określona w odpowiednich przepisach. Podczas pobytu w sanatorium pacjentami opiekuje się wykwalifikowana pielęgniarka. Pacjentom zapewniono także obiad w ramach kosztów SP ZOZ „Uzdrowisko  Sopot”. W wolnym czasie, przeznaczonym na odpoczynek odbywają się spotkania z specjalistami, zajęcia poznawcze itp.

Program realizowany jest od 2002 roku.

Ilość osób objętych programem:

w 2002 r. 274
w 2003 r. 193
w 2004 r. 183
w 2005 r. 183
w 2006 r. 179
w 2007 r. 164
w 2008 r. 203
w 2009 r. 237
w 2010 r. 234
w 2011 r. 240
w 2012 r. 240
w 2013 r. 200
w 2014 r. 200
w 2015 r. 230
w 2016 r. 315
Łączna ilość mieszkańców objętych programem  w latach 2002 - 2012 2330
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...