Radni zdecydowali o śmieciach. W Sopocie metoda wodno-ryczałtowa

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji, Radni Miasta Sopotu, zdecydowali o wprowadzeniu sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów, w oparciu o metodę mieszaną: wodno–ryczałtową.

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji, Radni Miasta Sopotu, zdecydowali o wprowadzeniu sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów, w oparciu o metodę mieszaną: wodno–ryczałtową.

„Metoda Sopocka” zakłada, że każde gospodarstwo w Sopocie zapłaci proporcjonalnie do ilości zużytej wody, nie mniej jednak niż 14 zł (ryczałt). W tym ryczałcie zawiera się zużycie do 4 m³ wody w gospodarstwie domowym. Za każdy kolejny rozpoczęty metr sześcienny wody naliczana będzie opłata za śmieci w wysokości 3,50 zł. Za śmieci niesegregowane opłaty będą o 50 proc. wyższe (zarówno ryczałt jak i opłata za metr sześć, wody – proporcjonalnie ryczałt: 21 zł i za każdy metr sześcienny wody odpowiednio cena za śmieci: 5,25 zł).

„Metoda sopocka, czyli wodno - ryczałtowa została opracowana ostatecznie po konsultacjach z mieszkańcami Sopotu. Mieszkańcy w ankietach wypowiedzieli się, że żadna z zaproponowanych przez Parlament metod nie jest odpowiednia dla Sopotu. Stąd pomysł połączenia tych dwóch metod. Podczas licznych spotkań konsultacyjnych, mieszkańcy zwrócili uwagę, że zawarte w ryczałcie 3 metry sześcienne wody to za mało. Stąd modyfikacja do 4 metrów. Liczymy, że zdecydowana większość Sopocian podejmie trud segregacji śmieci i uda nam się finansowo zamknąć system” – podkreśla Jacek Karnowski Prezydent Sopotu.

Przypominam, że liczona będzie woda użytkowa, a nie ta, która używana jest do podlewania ogródków.

Radni przyjęli jednogłośnie rezolucję, w której zwrócili się do Przewodniczącego Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Michała Owczarczaka wyrażając głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją na trójmiejskim rynku usług medycznych. Poprosili o dokonanie analizy działań kierownictwa tej jednostki w zakresie ogłoszenia i rozstrzygania postępowań w trybie konkursu ofert w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na lata 2013 – 2016.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...