Dodatkowe pieniądze na inwestycje z budżetu obywatelskiego w Sopocie

  Rozpoczynamy przygotowania do realizacji zadań, które zostały wybrane przez mieszkańców w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Oprócz projektów, które wcześniej podaliśmy jako zwycięskie prezydent Sopotu Jacek Karnowski zadecydował o realizacji również 5 projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a które nie zwyciężyły w głosowaniu. To m.in. bonus dla okręgów za wyjątkową frekwencję.


Projekty ogólnomiejskie:
- Ustawienie punktów z bieżącą wodą do picia wzdłuż tras biegowych przy alejkach nadmorskich;
- Rewitalizacja Sopockich Błoni - urządzenie zielonych terenów rekreacyjnych między ul. Polną a ul. Bitwy pod Płowcami - kolejny etap;
- Zaproś ptaki do Sopotu. Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków na terenach zielonych sąsiadujących z budynkami wielorodzinnymi.

Projekty z okręgu 4 w którym w tym roku uzyskał bardzo dobrą frekwencję:
- Doposażenie placu zabaw na osiedlu Kraszewskiego w urządzenia do ćwiczeń - realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kujawskiej 29, 35, 41 - doposażenie w sprzęty dla małych dzieci oraz ustawienie urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych - realizacja wraz ze spółdzielnią mieszkaniową

W sumie daje to kwotę blisko 6 milionów zł na wszystkie inwestycje, które będą realizowane z sopockiego budżetu obywatelskiego w 2015 roku.

„W tym roku, mieszkańcy zgłosili wyjątkowo ciekawe projekty. Niestety, nie wszystkie z nich mogły znaleźć się na liście do realizacji. By nie zgubić ich w kolejnych latach zdecydowałem o rozszerzeniu listy projektów ogólnomiejskich o 3 kolejne. W przypadku zadań lokalnych wyróżniony został okręg 4 z doskonałą frekwencją. Tam zrealizowane zostaną dodatkowo 2 projekty, służące bezpośrednio najmłodszym sopocianom i ich rodzicom. Stawiamy na ekologię i aktywność” – powiedział Jacek Karnowski prezydent Sopotu.

W najbliższym czasie jednostki miejskie przekażą plan realizacji wybranych inwestycji prezydentowi.

Przypominamy w tegorocznym głosowaniu w Sopockim Budżecie Obywatelskim udział wzięło ponad 15% uprawnionych do głosowania Sopocian – jest to dotychczas rekordowa frekwencja.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...