Sopot drugi w rankingu jakości miejskiego życia

  Sopot zajął drugie miejsce, zaraz po Warszawie w rankingu jakości miejskiego życia zrealizowanym przez tygodnik Polityka!  

 

Sopot zajął drugie miejsce, zaraz po Warszawie w rankingu jakości miejskiego życia zrealizowanym przez tygodnik Polityka!

 

 

Bardzo wysoką ocenę – najwyższą ze wszystkich  badanych miast Sopot otrzymał w kategoriach:

 

Edukacja: wydatki na oświatę w przeliczeniu na mieszkańca (GUS); odsetek dzieci w wieku 3–4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (GUS); średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w częściach: język polski i matematyka (Okręgowe Komisje Egzaminacyjne)

 

Jakość samorządu: wydatki na kulturę w przeliczeniu na mieszkańca (GUS); wydatki na obsługę długu publicznego jako odsetek wydatków budżetu miasta (GUS); poziom dofinansowania z Unii Europejskiej w perspektywie 2007–13 w przeliczeniu na mieszkańca (GUS); długość ścieżek rowerowych w relacji do powierzchni miasta (GUS)

 

Wspólnota: relacja samobójstw do liczby mieszkańców (powiatowe komendy policji); zaufanie do innych ludzi (Diagnoza Społeczna)

 

Społeczeństwo obywatelskie: poziom działalności na rzecz społeczności lokalnej (Diagnoza Społeczna); frekwencja w wyborach samorządowych z 2010 r. (Państwowa Komisja Wyborcza)

 

Warunki mieszkaniowe: powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (GUS); zadowolenie z warunków mieszkaniowych (Diagnoza Społeczna).

 

- Bardzo się cieszę z wysokiego miejsca Sopotu w tak prestiżowym i kompleksowym rankingu – mówi Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu – Dobre wyniki miasta są widoczne szczególnie w tych obszarach, za które samorząd jest bezpośrednio odpowiedzialny, jak m.in. edukacja, kultura i partycypacja społeczna. Rozwijanie i wspieranie tych dziedzin to najlepsza inwestycja w przyszłe pokolenie.   

 

Organizatory o kryteriach rankingu:


Wybierając kryteria naszego rankingu, za wzór przyjęliśmy zestawienie pod nazwą „Better Life Index” przygotowywane przez OECD, organizację zrzeszającą najlepiej rozwinięte państwa świata. Wyróżnia ona dziesięć kategorii ilustrujących różne aspekty jakości życia. Są nimi: warunki mieszkaniowe, dochody, praca, wspólnota, edukacja, środowisko, społeczeństwo obywatelskie, zdrowie, zadowolenie z życia i bezpieczeństwo. Do tych kategorii dodaliśmy jeszcze jedną, którą nazwaliśmy jakością samorządu.

 

Dla każdej kategorii wybraliśmy od dwóch do czterech różnych kryteriów. Przykładowo dla pracy były nimi stopa bezrobocia i wskaźnik aktywności zawodowej, a dla edukacji – wydatki na oświatę w przeliczeniu na mieszkańca, średni wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego i matematyki oraz odsetek dzieci w wieku 3–4 lat chodzących do przedszkoli. W przypadku każdego kryterium miasto z najlepszym wynikiem otrzymywało 100 pkt, a to z najgorszym – 0. Dla innych miast wyliczaliśmy wartość pośrednią. W przypadku większości kryteriów (np. liczba lekarzy, frekwencja w wyborach, przeciętne wynagrodzenie) za najlepszy uznawaliśmy wynik najwyższy. Jednak w przypadku liczby samobójstw, stopy bezrobocia czy masy odpadów najlepszy był oczywiście wynik najniższy.

 

Następnie obliczaliśmy średnią arytmetyczną dla kryteriów w obrębie każdej kategorii. Na koniec wyciągnęliśmy średnią z wyników dla wszystkich jedenastu kategorii i tak powstał ostateczny Indeks Jakości Życia. Teoretycznie maksymalny jego wynik to 100 pkt, a minimalny – 0 pkt.

 

Pierwsza dziesiątka rankingu jakości miejskiego życia:

 

  1. Warszawa – 70,3 pkt
  2. Sopot – 66,3 pkt
  3. Wrocław – 59,7 pkt
  4. Rzeszów – 59 pkt
  5. Ostrołęka – 58 pkt
  6. Gdańsk – 56,7 pkt
  7. Leszno – 56,6 pkt
  8. Kraków – 56,2 pkt
  9. Tychy – 55,8 pkt
  10. Poznań – 55,5 pkt

 

Cały ranking dostępny jest na:

http://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1597651,1,indeks-jakosci-zycia-mieszkancow-miast.read

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...