Zmiany organizacji ruchu

Dotyczy: robót budowlanych dla inwestycji pn. ”PRZEBUDOWA ULICY 23 MARCA W SOPOCIE NA ODCINKU OD SANATORIUM „LEŚNIK” DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ARMII KRAJOWEJ – BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ZLEWNI POTOKU KUŹNICZEGO, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ – ETAP I”


Dotyczy: robót budowlanych dla inwestycji pn. ”PRZEBUDOWA ULICY 23 MARCA W SOPOCIE NA ODCINKU OD SANATORIUM „LEŚNIK” DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ARMII KRAJOWEJ – BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ZLEWNI POTOKU KUŹNICZEGO, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ – ETAP I”

 


Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, iż w związku z koniecznością  ułożenia warstwy asfaltowej jezdni ulicy 23 Marca na odcinku od ul. Księżycowej do SM „PRZYLESIE” w dniach 06-07 grudnia 2014r. planuje się wprowadzić niżej wymienione zmiany w organizacji ruchu:


1.    W dniu 24.11.2014r. dokonano ułożenia podbudowy z asfaltobetonu i warstwy wiążącej na odcinku ulicy 23 Marca od km 0+400 do km 0+650 (tj. od posesji 23 Marca 32a-f do posesji 23 Marca 51) przy utrzymaniu istniejącego ruchu wahadłowego.


2.    Ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Księżycowej do SM „PRZYLESIE”  (długość odcinka: ok. 550mb) planowane jest w dniach 06-07.XII.2014r. (sobota/niedziela) przy całkowitym wyłączeniu komunikacji autobusowej i ruchu samochodów ciężarowych. Wykonawca będzie czynił wszelkie starania celem wykonania objazdu dla samochodów osobowych w ruchu wahadłowym na odcinku 600mb. Czas wykonania w/w prac wynosi ok. 12-15 godzin wraz z ostygnięciem masy. Podstawowym czynnikiem decydującym o ostatecznym terminie ułożenia mas bitumicznych na w/w odcinku ul. 23 Marca są warunki atmosferyczne – temperatury dodatnie i brak intensywnych opadów.


W związku z powyższymi zmianami w organizacji ruchu prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...