Aktualnie realizowane zadania

Aktualnie realizowane zadania

Aktualnie realizowane zadania

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo informację o priorytetowych zadaniach publicznych, realizowanych w Sopocie przez organizacje pozarządowe. W 2016 r. zadania realizowane są w 8 obszarach:

  1. Ochrona i promocja zdrowia.
  2. Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń). Przeciwdziałanie patologiom społecznym
  3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny, integracja i reintegracja społeczno – zawodowa.
  4. Pozostałe Działania Polityki Społecznej.
  5. Edukacja
  6. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
  7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  8. Ekologia i ochrona środowiska

 

Zadania realizowane w zakresie Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Zadania realizowane w zakresie Ekologii i Ochrony Środowiska

Zadania realizowane w zakresie Pozostałych Działań Polityki Społecznej

Zadania realizowane w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zadania realizowane w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji

Zadania realizowane w zakresie Edukacji

Zadania realizowane w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...