Przydatne strony www

Przydatne strony www

Przydatne strony www

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo polecane, ważne i pomocne dla sektora pozarządowego strony internetowe. Zachęcamy do ich systematycznego odwiedzania.

 

OGÓLNOPOLSKI PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: http://www.ngo.pl/

 

SERWIS ORGANIZACJI POZARZADOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: http://pomorskie.ngo.pl/

 

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU: http://wolontariat.org.pl

 

SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPLOT: http://siecsplot.pl/  

 

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: http://ofop.eu/

 

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GDAŃSKU: http://fundacjarc.org.pl/

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU: http://www.kiwi.org.pl/

 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DOBRA ROBOTA W GDAŃSKU: http://dobrarobota.org/

 

SOPOCKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU: http://www.scop.sopot.pl/

 

DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: http://www.pozytek.gov.pl

 

INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH: http://www.isp.org.pl/

 

INFORMACJA EUROPEJSKA DLA MŁODZIEŻY: http://www.eurodesk.pl/

 

PROGRAM EDUKACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 ERASMUS+: http://erasmusplus.org.pl/

 

DORADZTWO ON-LINE DLA NGO: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj

 

PORTAL FANIMANI - ZAKUPY ON-LINE WSPIERAJĄCE NGO: https://fanimani.pl/

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...