SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia b.r., o godz. 17.00 w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (sala nr 1). Projekt programu oraz fromularz konsultacyjny dostępny w „oknie: PROGRAM WSPÓŁPRACY”.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia b.r., o godz. 17.00 w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (sala nr 1). Projekt programu oraz fromularz konsultacyjny dostępny w „oknie: PROGRAM WSPÓŁPRACY”.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...