SZKOLENIA DLA SOPOCKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w szkoleniach, które odbędą się w najbliższym czasie w naszym Centrum.

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w szkoleniach, które odbędą się w najbliższym czasie w naszym Centrum.

1. „PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy osób uczestniczących w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych w świetle prawnych uregulowań, w szczególności w świetle ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach oraz znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zmiany weszły w życie z dniem 9 listopada br.).

Szkolenie odbędzie się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych w dniu 28 listopada br., w godz. 9.00-16.00. Termin zgłoszeń upływa 21 listopada br.

Szkolenie prowadzone przez Martynę Mikusińską, doktorantkę studiów w zakresie prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym - specjalizuje się w prawie stowarzyszeń i fundacji, w prawie handlowym oraz w prawie pracy; blisko 10-letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych. Współpracuje ze SCOP od 2012 r.

2. „PISANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW, CZYLI POPRAWNE PRZYGOTOWANIE OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO”
Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy osób uczestniczących w zakresie poprawnego przygotowania oferty realizacji zadania publicznego w Gminie Miasta Sopotu, poprzez praktyczne nabycie umiejętności przygotowania wniosku zgodnie z metodologią zarządzania projektami oraz zapoznanie z procedurą oceny wniosków w Sopocie, z wykorzystaniem karty oceny formalnej i merytorycznej.

Szkolnie odbędzie się w dniu 28 listopada br., w godz. 9.00-16.00 w siedzibie Caritas w Sopocie. Termin zgłoszeń upływa 21 listopada br.

Szkolenie prowadzone warsztatowo, metodami aktywnymi angażującymi uczestników szkoleń w proces edukacyjny. Prowadzenie - Anna Horak, koordynatorka i doradczyni SCOP. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzania projektami. Trenerka modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Współautorska sopockiej karty formalnej i merytorycznej oceny wniosków.

3. „ZASADY ROZLICZANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW”
Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy osób uczestniczących z zasadami poprawnego przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod względem merytorycznym i finansowym.

Szkolenie odbędzie się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych w dniu 13 stycznia 2016 r., w godz. 9.00-16.00. Termin zgłoszeń upływa 30 grudnia br. (nabór na szkolenie w przedmiotowym temacie w dniu 12 grudnia zamknięty z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc).

Szkolenie prowadzone warsztatowo, metodami aktywnymi angażującymi uczestników szkoleń w proces edukacyjny. Prowadzenie - Anna Horak, koordynatorka i doradczyni SCOP. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzania projektami. Trenerka modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Współautorska sopockiej karty formalnej i merytorycznej oceny wniosków.

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTA SOPOTU W RAMACH ZADANIA „SOPOCKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.

Podczas szkoleń zapewniona wyłącznie przerwa kawowa (bez lunchu/obiadu).

SZCZEGÓŁOWYCH WYJAŚNIEŃ UDZIELA ANNA HORAK:biuro@scop.sopot.pl / 518 838 795

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...