KOMISJE KONKURSOWE W GMINIE MIASTA SOPOTU

W dniu 4 grudnia br. Prezydent Miasta Sopotu powołał komisje konkursowe do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2016 roku.

W dniu 4 grudnia br. Prezydent Miasta Sopotu powołał komisje konkursowe do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2016 roku.

Wraz z wdrożeniem w Sopocie karty oceny formalnej i merytorycznej ofert zmianie uległa również procedura ich oceny. Każdy wniosek będzie podlegał ocenie formalnej (dokonywanej przez urzędnika) oraz ocenie merytorycznej (dokonywanej przez urzędnika oraz przedstawiciela organizacji pozarządowych). Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych spośród 16 przedstawicieli/ek sopockich organizacji pozarządowych, którzy zgłosili swoją gotowość do pracy w komisjach konkursowych jednomyślnie rekomendowała Prezydentowi 10 przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych mających wejść w skład komisji konkursowych.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych dziękuje wszystkim zgłoszonym przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji pozarządowych za gotowość i deklarację chęci pracy w komisjach konkursowych.

Do pobrania:

  1. Rekomendacja Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  2. Zarządzenie Prezydenta nr 411/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...