WYNIKI BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH SOPOCKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych w okresie 19 luty – 11 marca 2016 r. zrealizowało badanie wśród sopockich organizacji pozarządowych dotyczące ich najpilniejszych potrzeb szkoleniowych w 2016 r.

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych w okresie 19 luty – 11 marca 2016 r. zrealizowało badanie wśród sopockich organizacji pozarządowych dotyczące ich najpilniejszych potrzeb szkoleniowych w 2016 r.

25 przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych wzięło udział w badaniu, wskazując najpilniejsze potrzeby szkoleniowe. Spośród 11 proponowanych tematów szkoleń 3 z nich objęły wyraźne przodowanie:

1. O działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacjach pozarządowych - 84% ankietowanych oceniło dużą przydatność szkolenia

2. Możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowej - 76% ankietowanych oceniło dużą przydatność szkolenia

3. Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych (o możliwościach i obowiązkach stowarzyszeń i fundacji w świetle uregulowań prawnych) - 72% ankietowanych oceniło dużą przydatność szkolenia

Organizacje są również zainteresowane szkoleniami:

4. Księgowość w organizacjach pozarządowych - 68% ankietowanych oceniło dużą przydatność szkolenia

5. Poprawne przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego w Gminie Miasta Sopotu - 68% ankietowanych oceniło dużą przydatność szkolenia

6. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych - 64% ankietowanych oceniło dużą przydatność szkolenia

7. Planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej - 52% ankietowanych oceniło dużą przydatność szkolenia

Najmniejszym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszyło się szkolenie z zakresu wolontariatu w organizacji pozarządowej (zaledwie 40% ankietowanych oceniło szkolenie jako przydatne).

Zgodne z wynikami badania SCOP przygotuje ofertę szkoleniową dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta Sopotu i jego mieszkańców – szczegóły wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania z podsumowaniem badania.

Do pobrania:
Podsumowanie badania potrzeb szkoleniowych 2016

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...