SOPOCKA RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KADENCJI 2016-2019

W dniu 10 października br. podczas Powszechnego Zebrania Przedstawicieli Sopockich Organizacji Pozarządowych wybrano nowy skład Rady. 26 października br. odbyło się jej pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano Prezydium Rady.

W dniu 10 października br. podczas Powszechnego Zebrania Przedstawicieli Sopockich Organizacji Pozarządowych wybrano nowy skład Rady. 26 października br. odbyło się jej pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano Prezydium Rady.

Skład Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych w kadencji 2016 - 2019

  1.   Horak Anna (Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji), Przewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  2.   Tarasiewicz Małgorzata (Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu), Wiceprzewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  3.   Brudzyńska Joanna (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot), Sekretarz Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych
  4.   Andrzejczak Paweł (Sopocki Klub Lekkoatletyczny)
  5.   Dudycz-Hajgiel Barbara (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON)
  6.   Gosławska-Mironowicz Marta (Fundacja Grupy Ergo Hestia Na Rzecz Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Integralia)
  7.   Kordas Adrian A. (Fundacja MY)
  8.   Lewandowska Ewa (Fundacja Sport Na Zdrowie)
  9.   Wyrzykowska Agnieszka (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Pomorski, Koło w Sopocie)

Spotkanie z dnia 26 października 2016 r. służyło przede wszystkim bliższemu poznaniu członków Rady. Oprócz wyboru Prezydium, delegowano również 3 członków do Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w którym chęć współpracy zadeklarowali Adrian Kordas (Fundacja MY), Ewa Lewandowska (Fundacja Sport na Zdrowie) oraz Agnieszka Wyrzykowska (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Pomorski, Koło w Sopocie).

W związku z ogłoszonymi konsultacjami projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wakacje za własne pieniądze dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w organizacjach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Sopotu” w trybie 7 dni, Rada wstępnie omówiła projekt i zdecydowała się na złożenie pisma do Prezydenta Miasta Sopotu z prośbą o przedłużenie terminu konsultacji do dnia 30 listopada br.

Kolejne spotkanie Rady, podczas którego zaplanowano określenie planu działania Rady na jej kadencję oraz najbliższy rok, odbędzie się w siedzibie SCOP w dniu 22 listopada, o godz. 15.15.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...