Pudełko Życia – seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Plastikowy pojemnik z napisem Pudełko życia stoi na stole
Informacje z tego niewielkiego pudełka mogą pomóc uratować zycie. Fot. materiały prasowe MOPS w Sopocie

Sopockie Pudełko Życia to niewielkie opakowanie, które zazwyczaj przechowuje się w lodówce, opatrzone specjalną naklejką, z kartą informacyjną w środku, z danymi potrzebnymi do sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach czy zażywanych lekach, a także kontakt do najbliższej rodziny. Takie niewielkie pudełko może uratować życie, to szczególnie ważne w przypadku osób niesamodzielnych lub mieszkających samotnie.

Pudełko jest bezpłatne, zachęcamy starszych mieszkańców Sopotu lub ich opiekunów do odebrania Sopockiego Pudełka Życia.  

Projekt „Sopockie Pudełko Życia” ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz wsparcia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w miejscu zamieszkania osobom starszym, w szczególności mieszkających samotnie, niesamodzielnym, niepełnosprawnym czy przewlekle chorym.

Tu można bezpłatne odebrać Sopockie Pudełko Życia:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,
 • Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27 – Punkt Informacyjny, w godzinach pracy Urzędu.

Instrukcja przygotowania Sopockiego Pudełka Życia:

 1. Wypełnij rzetelnie drukowanymi literami Kartę Informacyjną. Informacje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w części medycznej (Część I) wskazany jest podpis lekarza rodzinnego. Poproś swojego lekarza o wypełnienie w Części I informacji na temat stanu zdrowia, przebytych operacji, aktualnie zażywanych leków.
 2. Włóż Kartę Informacyjną do Sopockiego Pudełka Życia.
 3. Zamknij pudełko i umieść je w lodówce w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, np. półka na drzwiach lodówki.
 4. Naklejkę znajdującą się w pudełku naklej po zewnętrznej stronie drzwi lodówki.

Ważne informacje

 • W przypadku wspólnego zamieszkiwania większej liczby osób, wystarczy jedno pudełko dla wszystkich domowników. Każda z osób wypełnia swoją Kartę Informacyjną i wkłada do wspólnego pudełka.
 • Wszystkie dane zawarte w Karcie należy aktualizować co 6 miesięcy/w każdej sytuacji  zmiany stanu zdrowia/po każdej zmianie leków lub ich dawkowania.
 • Nową Kartę można pobrać ze strony: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, miasta Sopotu lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie lub w Urzędzie Miasta Sopotu (Punkt Informacyjny).

Przypominamy całodobowe telefony alarmowe:

 • Numer alarmowy: 112
 • Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Policja: 997
 • Straż Pożarna: 998
 • Straż Miejska: 986

Organizatorami projektu Sopockie Pudełko Życia są: Gmina Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...