Sympozjum „Więcej niż profilaktyka – od diagnozy do reintegracji”

dziewczyna z telefonem komórkowym na kolanach
Fot. Pixabay

Do udziału w VII Sopockim Sympozjum pt. „Więcej niż profilaktyka – od diagnozy do reintegracji” zapraszają Miasto Sopot, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot i ERGO ARENA. Spotkanie odbędzie się 1 i 2 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej na terenie ERGO ARENY.

Główne tematy sympozjum:

  • znaczenie  diagnozy problemów i potrzeb młodych ludzi – odbiorców działań profilaktycznych, interwencyjnych lub terapeutycznych jako warunek zaplanowania i zaproponowania adekwatnych działań,
  • wiedza na temat sytuacji młodych ludzi i ich postaw wobec zachowań ryzykownych na podstawie ogólnopolskich badań,
  • problematyka ryzykownych zachowań seksualnych w kontekście nowych zakażeń HIV,
  • umiejętność tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej,
  • rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych,
  • zjawisko fonoholizmu, nowe technologie i media społecznościowe w życiu młodych ludzi oraz możliwości ich konstruktywnego wykorzystania w pracy z młodzieżą.

Sympozjum skierowane jest do przedstawicieli samorządów lokalnych, zajmujących się problematyką zdrowotną, sprawami społecznymi, profilaktyka uzależnień. Organizatorzy zapraszają także  pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, terapeutów, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczych i wychowawczych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, funkcjonariuszy policji.

W programie zaplanowano wykłady, prezentacje i warsztaty, które poprowadzą  specjaliści – przedstawiciele ogólnopolskich i lokalnych instytucji, organizacji i uczelni wyższych, zajmujących się edukacją, profilaktyką, terapią i reintegracją społeczną.
Koszt uczestnictwa w dwudniowym sympozjum wynosi 250 zł. W cenę wliczony jest udział w wykładach i warsztatach, obiad, poczęstunek  w trakcie przerw. Kwota nie obejmuje kosztu noclegu.

Kontakt:
Małgorzata Pobłocka, główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień, Urząd Miasta Sopotu
e-mail: malgorzata.poblocka@um.sopot.pl

VII Sopockie Sympozjum pt. „Więcej niż profilaktyka – od diagnozy do reintegracji”
1 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-18.00
2 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-13.00
ERGO ARENA
Gdańsk, pl. Dwóch Miast 1
Sala konferencyjna

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...