Sopot buduje ekologiczne parkingi

Wizualizacja zielonego parkingu
Fot. materiały UMS

Pod koniec lutego rozpoczęły się roboty budowlane na zielonym parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Powstańców Warszawy w Sopocie. Powstaje około 45-47 miejsc parkingowych o nawierzchni trawiastej z geokraty komórkowej, w tym trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych. Prace powinny zakończyć się do 31 października 2017 r.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych w ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie i odwodnienie parkingu oraz elementy małej architektury (ławki, kosze). Pod nawierzchnią parkingu ułożona będzie membrana i drenaże, zbierające przesączające się wody. Następnie po oczyszczeniu w separatorze woda będzie odprowadzana do przyległego systemu rowów odwadniających.  

W zawiązku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi wycinki drzew, informujemy, iż na przełomie 2012 i 2013 r. wyciętych zostało 5 olsz – ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. W tym roku Zarząd Dróg i Zieleni (inwestor zastępczy) wystąpił do Biura Konserwatora Zabytków (Urząd Miasta) o zgodę na wycinkę 11 drzew. W marcu Biuro Konserwatora wydało decyzję odmowną.

Parking został wkomponowany w układ cennego starodrzewia, tak, by oszczędzić i zachować cenne gatunki. Żadne drzewo o obwodzie powyżej 30 cm nie zostało tam wycięte.

Wykonawcą robót jest Eurovia Polska SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Wartość robót budowlanych wynosi 728 756,61 zł brutto.

Blisko 65 proc. kwoty netto pokrywa Unia Europejska. Gmina dokłada niecałe 200 tys. złotych. To jest jedyna możliwość, żeby z unijnych funduszy zbudować jakikolwiek parking. Stworzona została specjalna oś  priorytetowa w RPO dla WP, chroniąca parki w ten sposób, by nie dać możliwości rozjeżdżania ich przez samochody, ale by jednak udostępnić mieszkańcom i gościom miejskie parki. Dlatego w ich okolicach budowane są parkingi buforowe.

Fot. materiały UMS

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...