XXIX Sesja Rady Miasta Sopotu

Budynek Urzędu Miasta w Sopocie
Urząd Miasta w Sopocie. Fot. fotobank.PL/UMS

Studium, zmiany w parkowaniu, mniej sklepów z alkoholem, możliwość zamiany mieszkań komunalnych oraz rezolucja w obronie samorządności – sopoccy radni podjęli 29 maja 2017 r. kilka ważnych dla mieszkańców uchwał.

Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Radni przyjęli bardzo ważny dla miasta i mieszkańców dokument, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Stanowi ono punkt wyjścia do tworzenia planów miejscowych i zawiera główne założenia strategii rozwoju miasta.

Najważniejszymi wyzwaniami w tworzeniu przyjętego Studium było pozyskanie kolejnych terenów pod budownictwo komunalne dla młodych rodzin oraz stopniowe ograniczanie ruchu samochodowego w centrum miasta.

Stąd funkcje mieszkaniowe zostały uwzględnione na obszarze koło ERGO ARENY, w dawnej osi administracji i biznesu na odcinku pomiędzy torami kolejowymi a Al. Niepodległości oraz na terenie Zamkowej Góry.

Rozpoczęły się prace nad utworzeniem letnich buforowych parkingów miejskich przy ERGO ARENIE, z zapewnieniem dowozu do centrum meleksami. W Studium zostały także wpisane węzły transportowe w Kamiennym Potoku i Wyścigach, by odciążyć centrum.

Przed uchwaleniem Studium było szeroko konsultowane ze specjalistami oraz mieszkańcami. Zgłoszone uwagi były drobiazgowo analizowane. Część z nich uwzględniono w ostatecznym dokumencie. To m.in.: zmniejszenie terenu przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego oraz rezygnacja z lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego przy przystanku Sopot Wyścigi. Miasto zrezygnowało także z budowy wysokich budynków biurowych w ości administracji i biznesu.

Nowe zasady płatnego parkowania

Radni, na wnioski mieszkańców i w celu zwiększenia rotacji aut, podjęli uchwały o powiększeniu strefy płatnego parkowania o okolice przyplażowe (ul. Bitwy Pod Płowcami, ul. Hestii, ul. Emilii Plater, Plac Rybaków, ul. Na Wydmach) 

Jednocześnie wprowadzono – na wniosek radnego Marcina Stefańskiego – bezpłatne abonamenty na pierwszy samochód dla sopocian mieszkających na terenie strefy płatnego parkowania oraz posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie strefy. 

Łatwiej z zamianą mieszkań

W odpowiedzi na zgłaszane przez lokatorów nowych mieszkań komunalnych (budynki przy ul. Rzemieślniczej 36-38, 3 Maja 18 a i Al. Niepodległości 640 a) problemy (materialne, zdrowotne i metrażowe), sopoccy radni wprowadzili zmiany w Regulaminie wynajmowania mieszkań.

Została zapisana możliwość zamiany mieszkania po minimum 3 latach zamieszkiwania na inne, także znajdujące się w zasobie komunalnym Gminy.

Mniej sklepów z alkoholem  

W związku z rezygnacją dwóch sklepów ze sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), radni podjęli decyzję o zmniejszeniu limitu z 60 do 58 punktów na terenie miasta.

Rezolucja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w sprawie potrzeby zachowania i rozwoju samorządów w Polsce

Radni Sopotu przyjęli Rezolucję w sprawie potrzeby zachowania i rozwoju samorządów w Polsce.

Możemy w niej przeczytać  m.in.: „Dla mieszkańców samorządy terytorialne to pierwsze doświadczenie państwa, ale warto też zauważyć, że są one znacznie lepiej oceniane przez obywateli niż państwo jako całość. […] Samorządy są narzędziem upodmiotowienia obywateli, włączającym w rozwój wspólnot, podnoszącym jakość usług publicznych, uczą kultury współżycia, solidarności, poczucia odpowiedzialności za innych członków społeczności lokalnej czy regionalnej.  Z tego względu podkreślamy potrzebę kontynuowania decentralizacji kraju i wzmacniania samorządów terytorialnych uznając je za sposób do budowy silnego i sprawnego państwa postrzeganego jako coś bliskiego, znanego, ważnego i przyjaznego obywatelom.

W naszym województwie będącym kolebką Pierwszej Solidarności i gdzie bogate są tradycje ruchu regionalnego, którego propagatorem był Lech Bądkowski, ze szczególnym niepokojem zauważamy pojawiające się działania prowadzące do pozbawiania samorządów terytorialnych kolejnych kompetencji. Takie działania rodzą nasz sprzeciw. Niezmiennie stoimy na stanowisku potrzeby decentralizacji władzy we wspólnym państwie. Nasze doświadczenia uczą, że centralizacja osłabia demokrację, prowadzi do zastoju życia społecznego, inercji instytucji świadczących usługi publiczne i wykluczenia wielu grup społecznych. Po 27 latach funkcjonowania samorządów terytorialnych widzimy jak wielkim są one osiągnięciem polskiego społeczeństwa i państwa. Chcemy je chronić i rozwijać”.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...