Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców pomoże i doradzi

Dwie dłonie na tle nieba
Fot. Pixabay

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców (Sopot Kamienny Potok, ul. Młyńska 11) zaprasza 8 czerwca 2017 r. na dzień otwarty. W programie m.in. warsztaty informacyjno-edukacyjne dla cudzoziemców i konsultacje dotyczące spraw pobytowych oraz doradztwo zawodowe. Początek o godz. 16.30, wstęp jest bezpłatny.

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców (SCIiWC) powstało w ramach projektu realizowanego przez Fundację Społecznie Bezpieczni jako punkt, w którym cudzoziemcy mieszkający bądź przebywający w Sopocie mogą uzyskać podstawowe, codzienne informacje, jaki i specjalistyczne wsparcie. Punkt ma być również miejscem wspierającym integrację i wymianę kulturową, otwierającym społeczność lokalną na kontakt z przybyszami spoza Polski, a cudzoziemcom dającym możliwość poznania i zrozumienia polskiej kultury i lokalnej specyfiki. Oferta SCIiWC kierowana jest do wszystkich cudzoziemców związanych z Sopotem, bez względu na ich kraj pochodzenia czy status pobytowy. 

W programie dnia otwartego:
godz. 17.30-19.30 – warsztaty informacyjno-edukacyjne dla cudzoziemców „Jestem, mieszkam i pracuję w Trójmieście”:

  • Jakie są ważne adresy dla osób mieszkających w Sopocie: instytucje, urzędy, organizacje.
  • Kiedy i co świętują Polacy, czyli kilka słów o zwyczajach i tradycjach.
  • Co to jest L4 i wczasy pod gruszą – rynek pracy i obowiązki i prawa pracownika.

Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail: sciwc@ab.org.pl

Konsultacje indywidualnie:

  • sprawy prawne i pobytowe
  • doradztwo zawodowe

Podczas dnia otwartego cudzoziemcy będą także mogli zweryfikować poziom znajomości języka polskiego i zapisać się na kurs.


Dzień otwarty w Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców
8 czerwca 2017 r.
godz. 16.30-20.30
ul. Młyńska 11, Sopot Kamienny Potok

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców jest finansowane ze środków Gminy Miasta Sopotu. Organizator: Fundacja Społecznie Bezpieczni

 

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców oferuje bezpłatnie:
• informacje pobytowe i prawne, m.in. związane z legalizacją pobytu;
• wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków etc.;
• doradztwo zawodowe prowadzone w ramach indywidualnych konsultacji oraz warsztatów, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, poznaniu realiów polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy;
• wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe;
• indywidualne konsultacje prawne, możliwość uzyskania informacji, pomocy w redagowaniu pism; 
• kurs języka polskiego prowadzony na dwóch poziomach – dla początkujących i zaawansowany;
• organizacja wydarzeń wspierających integrację cudzoziemców z lokalną społecznością, włączających w życie kulturalno-społeczne Sopotu, jak również przybliżających polską kulturę.

Ze wszystkich porad można skorzystać w językach: polskim, rosyjskim i angielskim. W razie potrzeby możliwa jest również pomoc w innych językach.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...