Pomysł na dłużników komunalnych? Edukacja, edukacja i… wędka

Banknoty i monety leżące na stole
Fot. Pixabay

Do końca maja 2017 r. wpłynęło 91 wniosków o restrukturyzację zadłużenia, na łączną kwotę 3 025 795,91 zł.

Wariant I (raty, odpracowania) łącznie 30 wniosków:

 • spłata 20 proc. zaległości kwotą jednorazową – 21 wniosków,  na kwotę  541 018,08 zł
 • spłata 40 proc. w ratach do 31 grudnia 2019 r. – 9 wniosków,  na kwotę 335 682,81 zł

Wariant II  (pozostali) łącznie 61 wniosków:

 • spłata 50 proc. zaległości kwotą jednorazową – 10 wniosków,  na kwotę 234 741,32 zł
 • spłata 60 proc. zaległości w ratach do 31 grudnia 2019 r. – 51 wniosków,  na kwotę 1 914 353,70 zł

Przy założeniu, że wszystkie osoby zrealizują program, do budżetu miasta powinno wpłynąć 1 508 459,61 zł.

Umorzona  zostanie kwota  1 517 336,22 zł.

 – Sopocki program kładzie nacisk przede wszystkim na edukację, bo chcemy aby nasi najemcy komunalni wykształcili w sobie nawyk płacenia czynszów – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Program daje nowe możliwości i pozwala wyjść ze spirali zadłużenia. Jest taka psychologiczna zasada, że im dłużej zalegamy ze spłatą zadłużenia, tym silniejsza jest blokada regulowania zobowiązań. Bardzo często osoby tkwiące w zadłużeniu nie widzą możliwości wyjścia z niego. Tym programem dajemy wędkę sopocianom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i chcą z niej wyjść. Mamy nadzieje, że oddali się od nich widmo eksmisji.

Ci zaś, którzy nie skorzystali z możliwości, jakie daje program uregulowania powstałego zadłużenia, muszą się liczyć z tym, że sprawy zostaną skierowane na drogę postepowania sądowego o zapłatę i eksmisję z lokalu. Program odzyskiwania długów najemców komunalnych będzie konsekwentnie przez nas kontynuowany – dodaje wiceprezydent Skwierawski.  

Gmina realizuje kolejny etap „Sopockiego programu edukacji i wychodzenia z zadłużenia mieszkańców lokali komunalnych”. Preferowane w programie są osoby które dotychczas odpracowywały swoje zadłużenie w ramach miejskiego programu lub spłacały zadłużenie w ratach. Osoby te będą miały korzystniejsze warunki umorzeń.

Program ma na celu udzielenie pomocy dłużnikom w utrzymaniu mieszkalnych lokali komunalnych. Ma przede wszystkim zapobiec eksmisji dłużników z zajmowanych mieszkań i w konsekwencji ich bezdomności. Program ma przede wszystkim wymiar edukacyjny: ma mobilizować dłużników do terminowego wnoszenia opłat za użytkowane lokale mieszkalne, wyuczenia w nich nawyku wnoszenia opłat za czynsz. 

Do kogo adresowany jest program?
Do najemców mieszkań komunalnych mających minimum 12 miesięczny wymiar zaległości (czyli minimum 12 niezapłaconych wymiarów czynszu).

Szacunkowo program w Sopocie obejmie 314 gospodarstw domowych, zadłużonych na ponad 7 mln zł,  w tym:

 • 112 osób starszych, powyżej 60 roku życia
 • 43 rodziny wielodzietne, z co najmniej 2 dzieci

Co musi zrobić zadłużony lokator? 

 • złożyć stosowny wniosek (marzec – maj 2017 r.),
 • wybrać wariant,
 • podpisać porozumienie o restrukturyzacji zadłużenia,
 • spłacić pozostałe zadłużenie,
 • płacić regularnie czynsz do końca trwania programu, czyli do końca 2019 r.

Kiedy nastąpi umorzenie?

Umorzenie zadłużenia nastąpi w I połowie 2020 r.

Ważne

 • Spłata pozostałej części zadłużenia może nastąpić jedynie w formie pieniężnej.
 • Umorzona kwota podlega opodatkowaniu.
 • Umorzeniu nie podlegają: koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego i koszty egzekucyjne
 • Mieszkania po restrukturyzacji zadłużenia nie będą sprzedawane.
 • Dla najemców którzy mają zadłużenie nie przekraczające 12 miesięcy Gmina proponuje inne formy wsparcia: dodatki mieszkaniowe, odpracowanie i raty.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...