Wyniki konkursu fotograficznego „Przyrodnicze Osobliwości Sopotu”

Widok na morze, plaże i drzewo
Praca Marcina Waldera z III LO w Sopocie.

Od kwietnia 2016 r. do listopada 2018 r. w Sopocie realizowany jest projekt pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Ważnym elementem projektu są także działania edukacyjne i kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach tych działań zorganizowano dwa konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dziś poznaliśmy wyniki konkursu fotograficznego „Przyrodnicze Osobliwości Sopotu”.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli:

 • I miejsce – Jarosław Stella
 • II miejsce – Bruno Jeske

Wyróżnienia:

 • Róża Stosik
 • Jakub Stasiuk
 • Mara Kaszubowska

W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwyciężyli:

 • I miejsce – Marcin Walder
 • II miejsce – Natalia Kwiatkowska
 • II miejsce – Piotr Zięba

Wyróżnienia:

 • Zuzanna Staniszewska
 • Kamil Lieske
 • Marta Karczewska
 • Paweł Szatkowski

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Nagrody w przyszłym tygodniu wręczy prezydent Sopotu, dokładne informacje zostaną przekazane do szkół.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...