Sesja Rady Miasta Sopotu – absolutorium, repatrianci i korty dla sopocian

Radni Rady Miasta Sopotu podczas obrad
Fot. fotobank.PL/UMS

Podczas 30. sesji Rady Miasta Sopotu, która odbyła się 26 czerwca, radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, udzielili prezydentowi absolutorium, przywitali nowych mieszkańców Sopotu – repatriantów z Kazachstanu oraz dokonali przekształcenia szkół ze względu na reformę edukacji.

Dobry budżet, dobre wykonanie

Początek sesji zdominowały kwestie finansowe. Skarbnik Miasta przedstawił szczegółowy raport z wykonania budżetu za miniony rok i wykazał, że jego realizacja osiągnęła poziom 91,4 proc. zakładanego w obszarze wydatków. Jeśli chodzi o dochody miasta, to budżet został zrealizowany z nadwyżką, w 104 proc. w stosunku do planu. Wskazano na wyższe niż zakładano wykorzystanie środków unijnych, znaczące środki na kwestie społeczne, profilaktyki zdrowia i edukacyjne oraz gospodarki komunalnej. Niższe niż zakładano wykorzystanie środków na budownictwo komunalne wynika głównie z oczekiwania na dofinansowanie zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego. Warto odnotować wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku dochodowego PIT (77,7 mln PIT i CIT 7,3 mln).

Po dyskusji radni przewagą 15 do 2 przeciw i 2 wstrzymujących się zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium prezydentowi miasta.

Kolejne uchwały dotyczyły sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, Państwowej Galerii Sztuki i Muzeum Sopotu oraz instytucji: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot w Sopocie, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Radni sprawozdania zatwierdzili jednogłośnie oraz wyrazili zgodę na dokonanie zmian w tegorocznym budżecie.

Radni wyrazili opinię dotycząca lokalizacji kasyna w Sofitel Grand Hotelu. Są już dwa podmioty starające się o prowadzenie kasyna w tym miejscu, radni wyrażają jedynie opinię, zaś ostateczna decyzja należeć będzie do Ministerstwa Finansów, które wskaże, kto będzie kasyno prowadził.

Niższe kryteria dochodowe dla najemców nowych mieszkań  komunalnych

Radni przyjęli Regulamin wynajmowania mieszkań komunalnych w nowym budownictwie komunalnym w Sopocie, który preferuje młode małżeństwa z dziećmi. Prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia tego roku rodziny oczekujące na nowobudowane mieszkania będą mogły składać stosowne wnioski.

W uchwale zaproponowano nowe, niższe kryteria dochodowe gospodarstw domowych, możliwość dokonywania zamian lokali po  minimum 3 latach zamieszkiwania w nowym mieszkaniu, a także wydzieleni dodatkowego – trzeciego pokoju w niektórych mieszkaniach. Oprócz tego wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie lub rodziny zastępczej uzyska dodatkowe punkty.

Nowi mieszkańcy Sopotu

Rodzina państwa Lebedev. Fot. fotobank.PL/UMS

Sopot zyskał nowych mieszkańców. Do społeczności lokalnej dołączyła kolejna polska rodzina z Kazachstanu, którą udało się przyjąć w ramach repatriacji. Państwo Tamara i Sergey Lebedev z synem Romanem zostali oficjalnie powitani przez prezydenta i Radnych Miasta Sopotu.

To pierwsza z dwóch rodzin z Kazachstanu, która w tym roku osiedli się w kurorcie.

– Będę apelował do radnych o przyjęcie kolejnych rodzin polskich repatriantów z Kazachstanu – mówił prezydent Karnowski. – Potrzeby w tym zakresie są naprawdę duże. 

Zagospodarowanie przestrzenne i sieć szkół

Radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei oraz wyrazili zgodę na sprzedaż w przetargu nieruchomości znajdującej się przy ul. Drzymały 6 i ul. Traugutta 3-5.

Następnie radni przegłosowali przekształcenie wszystkich szkół w Sopocie, aby dostosować je do wymogów reformy edukacji.

Na wniosek Zarządu Dróg i Zieleni, radni obniżyli opłaty  za dzierżawione ogródki gastronomiczne na Placu Przyjaciół Sopotu, zmniejszając stawkę z 7 do 5 zł za m kw. oraz zmienili terminy obowiązywania tych opłat. Po zmianach będą one obowiązywały od 1 czerwca do 31 sierpnia. Zmiana wynikała z braku chętnych na prowadzenie ogródków w tej najbardziej uczęszczanej części kurortu.

Korty dla sopocian

Koniec sesji zdominował temat dzierżawy sopockich kortów. Po wysłuchaniu przedstawicieli Sopot Tenis Klubu oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem zawieszonego przez sąd zarządu SKT, sopoccy radni zgodzili się (przy 1 głosie przeciw i 3 wstrzymujących się) na 20-letnią dzierżawę terenów sopockich kortów stowarzyszeniu Sopot Tenis Klub.

– Sopockie korty muszą pozostać własnością sopocian i im służyć, zgodnie z przeznaczeniem i ponad 120-letnią tradycją – przekonywał prezydent Jacek Karnowski. – Sopot Tenis Klub, nowy gospodarz kortów, pokazał już, że potrafi uczciwie prowadzić klub i skutecznie odbudowywać tradycje tenisowe w naszym mieście. Jest najlepszym pomorskim klubem w rankingu sportu dzieci i młodzieży i po raz drugi zorganizował na sopockich kortach międzynarodowy zawodowy turniej tenisowy. Jest to nowy klub, ale jego członkami są w większości ludzie od lat związani z tenisem w Sopocie – dodał prezydent.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...