Emeryci wciąż aktywni

Grupa ludzi z kiljaki nordic walking stoi na molo w Sopocie
Spacery z kijkami to jedna z form aktywności członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Sopocie. Fot. materiały prasowe

Pomoc osobom starszym, często samotnym, niepełnosprawnym potrzebującym wsparcia i opieki – oto priorytety działalności Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sopocie.

Od 70 lat oddział PZERI współtworzy sopocką rzeczywistość. Należy do niego ok. 800 osób, więc okazji do świętowania urodzin nie brakuje. Są wtedy serdeczne życzenia i drobne upominki. Dwa razy w roku członkowie spotykają się także z okazji świąt. Najstarsza grupa – seniorzy 85+ , też ma swoje specjalne spotkania, co roku w wakacje.

Spacery z kijkami, turnieje szachowe, wyjścia teatru, opery czy kina czy tez możliwość rozwijania pasji w Klubie Seniora – w oddziale dzieje się naprawdę wiele. Organizowane są również zabawy, a o ich potrzebie świadczy duża frekwencja. Największym zainteresowaniem cieszą jednak jednodniowe wycieczki. Są one dopasowane do wieku i możliwości uczestników w każdym wieku. Dla osób sprawniejszych są wycieczki kilkudniowe oraz zagraniczne, a od 2015 r. wyjazdy dla osób samotnych na turnusy rehabilitacyjne.                                                                                                                                        

W ostatnich latach seniorzy zaczęli współpracę z dziećmi i młodzieżą  zdrową oraz niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie. Każdego roku uczestniczą w Festynie Organizacji Pozarządowych w Sopocie.

Za swoją działalność sopocki oddział otrzymał wiele podziękowań od instytucji, z którym współpracuje. Otrzymał  Złotą Odznakę Honorową przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie oraz jako pierwszy w Sopocie nagrodę przyznawaną przez Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce”.

Więcej na temat na stronie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Sopocie

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...