500+ i inne – zmiany w świadczeniach dla rodzin

Młoda mama trzyma w ramionach dziecko
Fot. Pixabay

Od tego roku został ujednolicony termin składania wniosków na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski na wszystkie te świadczenia na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018.

Kryterium dochodowe w poszczególnych świadczeniach nie zmieniło się i wynosi:

  • świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny – 674 zł na osobę w rodzinie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy – 764 zł; świadczenie pielęgnacyjne – bez kryterium; „becikowe” – 1922 zł.
  • świadczenie wychowawcze (500+): na pierwsze dziecko – 800 zł na osobę rodzinie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł; na drugie i kolejne dziecko bez względu na uzyskany dochód
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 725 zł na osobę w rodzinie.

Ważna zmiana dotycząca świadczenia 500+

Od 1 sierpnia 2017 r. osoby, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko i deklarują samotne rodzicielstwo, będą zobowiązane do ustalenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Zgodnie z nowelizacją ustawy z osobą samotnie wychowującą dziecko mamy do czynienia w sytuacji, gdy: drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo  o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone lub sąd  zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a nie zobowiązał drugiego z nich do świadczenia alimentacyjnego.

Od nowego okresu zasiłkowego zmieni się sposób określania dochodu w przypadku osób, które prowadzą działalność  gospodarczą i rozliczają się na zasadach ryczałtu – minister ogłosi przed końcem lipca miesięczną wysokość dochodu, jaka będzie brana za podstawę do określenia wysokości dochodu.

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876. Od 1 sierpnia do 31 października 2017 r. punkt przyjęć wniosków na wszystkie świadczenia czynny będzie w poniedziałki w godz. 10.00-17.00, wtorek-czwartek w godz. 9.00-14.00, piątek (w sierpniu) w godz. 7.30-14.00. Od listopada 2017 r. do końca lipca 2018 r. w poniedziałki w godz. 12.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 10.00-14.00.

Wszystkie wnioski  można również złożyć drogą elektroniczną  przez portal Empatia lub przez systemy bankowe oraz PUE ZUS. Formularze do pobrania ze strony MOPS Sopot.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...