Badania drzew i ochrona skarpy sopockiej

Korony drzew widziane z dołu
Fot. fotobank.PL/UMS

Sopockie drzewa wymagają szczególnej troski i ochrony. Wiele z nich to okazy ponad 100 czy 200-letnie, cenne przyrodniczo, jak np. długowieczne buki zwyczajne czy dęby szypułkowe. Niestety stan drzew, zwłaszcza starodrzewu nie zawsze jest dobry. By mieć pewność, że drzewa nie będą zagrażać zdrowiu i życiu przechodniów, a także mieniu, miasto podjęło kolejne kroki, by to bezpieczeństwo zapewnić.

Od kwietnia w Sopocie prowadzone są badania statyki drzew i próby wytrzymałościowe najcenniejszych 32 okazów na skarpie sopockiej. Badania prowadzono z użyciem aparatury do rezonansu dźwiękowego. W oparciu o wyniki tych analiz podejmowane są decyzje o dalszych działaniach: wzmacnianiu, leczeniu czy, w ostateczności – wycince.

W ostatnim czasie dwa drzewa, na skarpie przy ul. Sobieskiego i przy ul. Sępiej, zostały uznane za zagrażające bezpieczeństwu i wycięte. Działania profilaktyczne objęły ponadto 30 kolejnych drzew. Badania i specjalistyczna ocena ich stanu pozwoliły na zaplanowanie serii zabiegów, które należy przeprowadzić, by drzewa nie tylko pięknie wyglądały, ale i nie stanowiły zagrożenia. Te zabiegi to m.in. obniżenie wysokości koron, redukcja objętości koron, zakładanie wiązań zabezpieczających czy przycinki stymulujące do wzrostu dolne partie koron.

W walce o ochronę i rewitalizację skarpy sopockiej działania miasta wspierane są funduszami unijnymi z projektu pod nazwą: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny i zwiększenie bioróżnorodności w Sopocie i Ustce”.

Projekt zakłada renowację skarpy sopockiej na trzech odcinkach:

  • wzdłuż ul. Sobieskiego, od ul. 3 Maja do ul. Chopina,
  • wzdłuż ul. Winieckiego, od ul. Kubacza do ul. Goyki,
  • od ul. Goyki do Skansenu archeologicznego Grodzisko.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...