Sopot bez większych szkód po intensywnych opadach

Zbiornik retencyjny przy ul. Okrzei częściowo wypełniony wodą
Zbiorniki retencyjne spełniły swoje zadanie – wypełniły się wodą, ale są jeszcze rezerwy. Na zdjęciu zbiornik przy ul. Okrzei. Fot. fotobank.PL/UMS

Pomimo bardzo intensywnych i długotrwałych opadów, sytuacja w Sopocie jest stabilna. Noc z 26 na 27 lipca minęła bardzo spokojnie. Do godz. 24.00 Straż Pożarna otrzymała 30 zgłoszeń, a od rana interweniowała 7 razy – głównie przy zalanych piwnicach.

W środę, 26 lipca, w godzinach porannych na krótko zamknięta została ul. Powstańców Warszawy. Obecnie wszystkie ulice są przejezdne, sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Sopockie zbiorniki retencyjne, zarówno te otwarte, jak i podziemne, posiadają jeszcze spore rezerwy.

–  Widać wyraźnie, jak potrzebne były kompleksowe inwestycje w kanalizację deszczową w mieście – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. –  Dzięki projektom realizowanym od 2007 roku i dofinansowanym ze środków unijnych udało nam się poprawić retencję w mieście o 50 proc. Za chwilę rozpoczynamy kolejną inwestycję w miejscu, które wczoraj najbardziej ucierpiało – w rejonie Powstańców Warszawy.

System kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych w Sopocie

Sumaryczna pojemność retencyjna wynosi ok. 21 683 m sześc., na co składa się:

 • 17 szt. zbiorników retencyjnych otwartych lub podziemnych,
 • 15 szt. zbiorników kanałowych.

Długość sieci kanalizacji deszczowej: ok. 68 km

Przez Sopot przepływa 11 potoków o łącznej długości ok 16,37 km, w tym:

 • 12 km w kanałach zamkniętych,
 • 4,44 km w kanałach otwartych.

W latach 2007-2015 zrealizowano:

Projekt „Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie” – Etap 1

 • Budowa urządzeń podczyszczających – 36 szt.
 • Budowa obiektów małej retencji – 4 szt.
 • Przebudowa obiektów małej retencji – 1 szt.
 • Budowa kanałowych zbiorników retencyjnych – 15 szt.
 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową układów A i B odprowadzających wody 6 potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – 9,19 km.

Wskaźniki rezultatu

 1. Stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego – 69,68 proc. zawiesin ogólnych, 78,97 proc. związków ropopochodnych.
 2. Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową – 690,43 ha.
 3. Uzyskano objętość retencjonowanej wody w ramach małej retencji – 6 783,27 m sześc.

Koszt projektu: ok. 103 mln zł, wysokość dofinansowania: 68,25 mln zł (ok. 66 proc.)

Projekt „NEFA BALT II chrońmy wspólnie Bałtyk”

 1. Budowa kolektora lądowego o dł. 408 m oraz kolektora morskiego o dł. 375 m w ramach budowy układu C odprowadzającego wody czterech potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej.
 2. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Babidolskiego  – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu

 1. Ograniczenie dopływu nieoczyszczonych wód deszczowych i roztopowych do Zatoki Gdańskiej
 2. Zwiększenie zdolności retencyjnej o 696 m sześc.

Koszt projektu: ok. 28,824 mln zł, wysokość dofinansowania:  25, 941 mln zł (ok. 90 proc.)

W realizacji

Miasto Sopot pozyskało również ponad 11 milionów złotych z Unii Europejskiej na projekt związany z odprowadzeniem wód opadowych. Projekt, który jest kontynuacją wcześniejszych działań, jest w trakcie realizacji. W przyszłym tygodniu ogłoszone będą pierwsze przetargi na roboty budowlane i nadzór.

Projekt powinien się zamknąć w kwocie 17 950 000 zł, z czego unijne dofinansowanie  to 11 272 043,49 zł, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach Projektu planuje się m.in. :

 • przebudowę koryt: Potoku Grodowego (na odcinku od torów PKP do wylotu C) oraz Potoku nr 2 (na terenie Lasku Karlikowskiego) z zastosowaniem materiałów naturalnych na odcinkach otwartych,  takich jak kamień, drewno itp.,
 • przebudowę koryta zamkniętego Potoku Środkowego (ul. Pułaskiego),
 • budowę nowych odcinków oraz przebudowę starych odcinków kanałów deszczowych w ulicach: Abrahama, Andersa, Powstańców Warszawy, Haffnera, Wosia Budzysza, Pogodnej, Architektów,
 • stworzenie retencji wód opadowych w rejonie tunelu SKM Kamienny Potok w celu zapobieżenia jego zalewaniu,
 • wykorzystanie wód opadowych do podlewania zieleni miejskiej – działanie takie planuje się na terenie Lasku Karlikowskiego i Parku Północnego oraz Błoni.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...