Sopot solidarny z potrzebującymi – każdy może pomóc

Strażacy i samorządowcy podczas wizyty w Rytlu
Podczas wizyty w Rytlu. Fot. UMS

Sopot aktywnie włączył się w działania pomocowe poszkodowanym w nawałnicy, która przeszła nad Pomorzem 11 sierpnia. Dziś wczesnym świtem grupa pilarzy z OSP Sopot i ZDiZ wyruszyła na pomoc do dotkniętego zniszczeniami Czerska. Wraz z pilarzami pojechali: prezydent Sopotu, wiceprezydent oraz skarbnik miasta.

– Sopot zawsze był i jest solidarny – czy to z ofiarami powodzi (gmina Radków; okolice Sandomierza), z Polakami z okolic Grodna, Ukrainy, Gruzji i Kazachstanu – mówi Jacek Karnowski prezydent Sopotu. – Również teraz, tak jak Mieczysław Struk, marszałek województwa, apeluję do kolegów prezydentów, burmistrzów, wójtów, wszystkich samorządowców: pomóżmy gminie Czersk i innym poszkodowanym z Pomorza!

Prezydent Sopotu zadeklarował również konkretną pomoc finansową. W tym celu zawnioskował do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie 18 sierpnia 2017 r. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  446 ze zm.) w n o s z ę  o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sopotu w  dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 z następującym porządkiem obrad, zawierającym niżej wymienione projekty uchwał:

  1. Sprawy regulaminowo-porządkowe
  2. Podjęcie uchwał: druk nr 440 – w spr. wyrażenia woli udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku gwałtownej burzy i towarzyszącej jej nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. Ref. Mirosław Goślicki – Skarbnik Miasta Sopotu

Prezydent zawnioskuje o przekazanie kwoty 100 tys. zł. Nadzwyczajna sesja odbędzie się wyjątkowo w sali 58 (gdyż w sali obrad Rady Miasta w tym czasie odbywać się będą wcześniej zaplanowane śluby).

– Ogrom zniszczeń, armagedon! Grozi wylaniem Brda, lokalne drogi poblokowane, dachy pozrywane, brak prądu... Uruchamiamy pomoc finansową i MOPS zaczyna zbierać: łopaty, grabie, rękawice, ręczniki, mydło, papier. Można przynosić do urzędu całą dobę – komentuje na gorąco powracający z Rytla prezydent Karnowski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyłączając się do akcji pomocy skierowanej do mieszkańców gminy Czersk poszkodowanych podczas ostatniej nawałnicy skierował trzech pracowników socjalnych do pracy w GOPS w Czersku. Pracownicy socjalni będą wsparciem zespołu GOPS w Czersku przeprowadzającego wywiady środowiskowe w celu przyspieszenia procedur udzielania pomocy poszkodowanym.

Gmina Miasta Sopotu wspólnie z MOPS-em ogłasza zbiórkę rzeczy, które pomogą w usuwaniu skutków nawałnicy w gminie Czersk. Teraz najpotrzebniejsze są: grabie, łopaty, wodery, rękawice, wiadra, miotły, ręczniki papierowe, worki na śmieci, środki czystości (mydła, proszki, płyny do czyszczenia, płyny do dezynfekcji) itp. Rzeczy prosimy zostawiać w Informacji UMS, a  po godzinach pracy Urzędu w dyżurce Straży Miejskiej.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...