Podziękowania podczas sesji Rady Miasta Sopotu

Osoby z MOPS Sopot, Straży Pożarnej państwowej i ochotniczej oraz ZDiZ, którym podczas sesji Rady Miasta podziękował prezydent Jacek Karnowski
Fot. Fotobank.PL/UMS

Po sierpniowej wichurze mieszkańcy Sopotu niezwłocznie pospieszyli z pomocą. Pomagali zwykli ludzie przynosząc dary, pomagali również przedstawiciele służb i instytucji miejskich. W rejony Czerska, Lipusza i Brus udały się w sumie 34 osoby z sopockiego MOPS, Straży Pożarnej państwowej i ochotniczej oraz ZDIZ. 11 września osoby te zostały w szczególny sposób uhonorowane podczas sesji Rady Miasta.

 

– Natychmiastowa pomoc Sopotu była tym kamieniem, który uruchomił lawinę wsparcia z całego kraju. Sopockie służby szybko zorganizowały pomoc i ludzi nie bacząc, że jest weekend, wolne. To była ogromna praca 34 osób. Mamy wspaniałą armię ludzi, którzy gotowi są nieść pomoc. W swoim imieniu, ale również włodarzy Czerska, Brus i Lipusza bardzo serdecznie za nią dziękuję – powiedział prezydent Jacek Karnowski, dziękując strażakom, pracownikom ZDIZ i MOPS. Prócz podziękowań i dyplomów, osoby te otrzymały nagrody pieniężne.

Prezydent wyraził również wdzięczność wolontariuszom, którzy dla poszkodowanych w nawałnicy zbierali pieniądze do puszek podczas dwóch koncertów: Top of The Top oraz corocznego Koncertu dla Mieszkańców.

Dalsze obrady sopockich radnych zdominowane były kwestiami finansowymi – m.in. zmianami w budżecie miasta oraz zmianą wieloletniej prognozy finansowej. Bez głosów w dyskusji radni przyjęli obie uchwały jednogłośnie. Jednogłośnie Radni przyjęli również uchwały dotyczące ujednolicenia regulaminu utrzymania i czystości w mieście, rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Dyskusję wywołała uchwała dotycząca nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków  w mieście. W toku dyskusji radni wypracowali wspólne stanowisko, które sprowadza się do tego, iż inicjatywę do zgłaszania mają: prezydent miasta, komisje Rady Miasta, 5 radnych, 200 mieszkańców, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oraz właściciele dróg wewnętrznych. Na mocy uchwały powołana zostanie komisja, w skład której wejdą m.in. urzędnicy, która opiniować będzie dany wniosek według przyjętych kryteriów, m.in. zachowania zgodności z historią i tradycją Sopotu, użycie nazwy zgodnie z zasadami polskiej pisowni czy upamiętnienie osoby zmarłej (nie wcześniej niż 5 lat przed zgłoszeniem wniosku). Przy głosach przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała została przyjęta.

Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i odrzucała jako bezzasadną skargę na działalność prezydenta Sopotu.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...