Prezydent Sopotu przeciwny wycince topoli czarnej

Widok na topolę rosnącą w pobliżu Sopot Centrum
Fot. materiały UMS

Konserwator Zabytków Miasta Sopotu dwukrotnie odmówił wycinki 25-metrowej topoli czarnej, rosnącej w centrum miasta, na terenie siedziby jednego z oddziałów SKOK, sąsiadujących z Sopot Centrum. Obszar ten wpisany jest do rejestru zabytków.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił decyzję miejskiego konserwatora, tym samym wydając zgodę na wycinkę drzewa. Zamiast 25-metrowej topoli o obwodzie pnia 266 cm, właściciel działki ma posadzić drzewko o obwodzie pnia 12-14 cm. Wnioskował o to właściciel działki, na której rośnie topola, firma BILA S C.

Prezydent Jacek Karnowski skierował 31 sierpnia 2017 r. do ministra kultury i dziedzictwa narodowego pismo z prośbą o zmianę decyzji i pozostawienie drzewa, które wpisało się doskonale w krajobraz centrum Sopotu. Topola, która wkrótce może zostać wycięta, jest drzewem dojrzałym wiekowo, ale zdrowym. Jest drzewem pięknym, o charakterystycznym dla topoli włoskich malowniczym pokroju. Strata tego drzewa byłaby bardzo odczuwalna i niewątpliwie negatywnie wpłynęłaby na estetykę centralnej części miasta. Sugerowane nowe nasadzenie nie jest w stanie zrekompensować tej straty.

Wierzę, że zwyciężą argumenty merytoryczne i troska o publiczną przestrzeń miejską, a nie względy pozamerytoryczne – mówi prezydent Jacek Karnowski.  

Prezydent do dziś nie otrzymał odpowiedzi.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...